Sim Ngũ Quý 6 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0564.1177.37 600.000 41 Đặt mua
2 Vietnamobile 0587.739.168 770.000 54 Đặt mua
3 Vietnamobile 0566.594.368 630.000 52 Đặt mua
4 Vietnamobile 0584.82.2002 980.000 31 Đặt mua
5 Vietnamobile 0563.40.3568 630.000 40 Đặt mua
6 Vietnamobile 056.771.9339 980.000 50 Đặt mua
7 Vietnamobile 0583.733.899 600.000 55 Đặt mua
8 Vietnamobile 0564.089.668 630.000 52 Đặt mua
9 Vietnamobile 0567.32.3993 600.000 47 Đặt mua
10 Vietnamobile 0566.414.434 600.000 37 Đặt mua
11 Vietnamobile 0586.86.86.43 1.250.000 54 Đặt mua
12 Vietnamobile 0567.36.2011 1.100.000 31 Đặt mua
13 Vietnamobile 0564.10.12.15 700.000 25 Đặt mua
14 Vietnamobile 0564.083.086 600.000 40 Đặt mua
15 Vietnamobile 0586.55.39.68 770.000 55 Đặt mua
16 Vietnamobile 0583.889.779 1.680.000 64 Đặt mua
17 Vietnamobile 0589.0660.79 600.000 50 Đặt mua
18 Vietnamobile 0566.764.768 630.000 55 Đặt mua
19 Vietnamobile 0564.10.9968 630.000 48 Đặt mua
20 Vietnamobile 0583.8181.37 600.000 44 Đặt mua
21 Vietnamobile 0563.60.6679 600.000 48 Đặt mua
22 Vietnamobile 0564.077.123 600.000 35 Đặt mua
23 Vietnamobile 0586.868.909 600.000 59 Đặt mua
24 Gmobile 0598.1998.29 600.000 60 Đặt mua