Sim Ngũ Quý 6 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0797.39.7722 1.000.000 53 Đặt mua
2 Mobifone 078.666.7171 1.500.000 49 Đặt mua
3 Mobifone 0703.27.6699 1.050.000 49 Đặt mua
4 Mobifone 0703.11.9898 1.000.000 46 Đặt mua
5 Mobifone 0783.53.58.59 2.250.000 53 Đặt mua
6 Mobifone 0789.91.5252 1.200.000 48 Đặt mua
7 Mobifone 0765.69.1188 850.000 51 Đặt mua
8 Mobifone 0708.65.1177 750.000 42 Đặt mua
9 Mobifone 0708.31.9898 1.050.000 53 Đặt mua
10 Mobifone 0786.77.9292 1.200.000 57 Đặt mua
11 Mobifone 0765.22.00.88 2.300.000 38 Đặt mua
12 Mobifone 078.333.1313 2.050.000 32 Đặt mua
13 Mobifone 079.888.7711 3.600.000 56 Đặt mua
14 Mobifone 07.8989.2244 1.600.000 53 Đặt mua
15 Mobifone 079.777.1212 1.500.000 43 Đặt mua
16 Mobifone 0792.66.77.33 2.500.000 50 Đặt mua
17 Mobifone 07.8999.2555 8.500.000 59 Đặt mua
18 Mobifone 07.6868.6464 4.500.000 55 Đặt mua
19 Mobifone 0783.53.6677 1.000.000 52 Đặt mua
20 Mobifone 079.444.3300 2.100.000 34 Đặt mua
21 Mobifone 079.3883.555 5.800.000 53 Đặt mua
22 Mobifone 0783.339.779 28.000.000 56 Đặt mua
23 Mobifone 078.666.0770 1.150.000 47 Đặt mua
24 Mobifone 078.333.0066 2.300.000 36 Đặt mua