Sim Ngũ Quý 6 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0765.22.11.44 790.000 32 Đặt mua
2 Mobifone 0783.22.99.77 790.000 54 Đặt mua
3 Mobifone 0703.33.99.22 790.000 38 Đặt mua
4 Mobifone 0703.11.55.00 790.000 22 Đặt mua
5 Mobifone 0703.33.66.11 790.000 30 Đặt mua
6 Mobifone 0792.666.744 390.000 51 Đặt mua
7 Mobifone 0708.33.22.77 790.000 39 Đặt mua
8 Mobifone 0703.33.55.44 690.000 34 Đặt mua
9 Mobifone 0786.77.99.44 790.000 61 Đặt mua
10 Mobifone 0703.22.66.33 790.000 32 Đặt mua
11 Mobifone 0703.22.00.55 790.000 24 Đặt mua
12 Mobifone 0786.66.11.00 590.000 35 Đặt mua
13 Mobifone 0784.33.66.55 790.000 47 Đặt mua
14 Mobifone 0708.33.99.77 790.000 53 Đặt mua
15 Mobifone 0703.33.00.22 790.000 20 Đặt mua
16 Mobifone 0783.33.00.66 790.000 36 Đặt mua
17 Mobifone 0703.11.77.44 690.000 34 Đặt mua
18 Mobifone 0703.33.11.44 790.000 26 Đặt mua
19 Mobifone 0703.22.88.55 890.000 40 Đặt mua
20 Mobifone 0792.22.11.77 890.000 38 Đặt mua
21 Mobifone 0703.11.22.00 790.000 16 Đặt mua
22 Mobifone 0792.55.88.77 790.000 58 Đặt mua
23 Mobifone 0783.33.77.66 790.000 50 Đặt mua
24 Mobifone 0703.11.99.33 790.000 36 Đặt mua