Sim Ngũ Quý 6 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 083.66666.58 8.950.000 54 Đặt mua
2 Vinaphone 081.66666.45 4.950.000 48 Đặt mua
3 Vinaphone 088.66666.14 6.950.000 51 Đặt mua
4 Vinaphone 085.66666.42 1.830.000 49 Đặt mua
5 Vinaphone 085.66666.74 2.380.000 54 Đặt mua
6 Vinaphone 085.66666.24 2.200.000 49 Đặt mua
7 Vinaphone 08.57.666.664 2.940.000 54 Đặt mua
8 Vinaphone 0822.66666.4 7.800.000 46 Đặt mua
9 Vinaphone 0835.666.667 8.050.000 53 Đặt mua
10 Vinaphone 082.66666.46 5.750.000 50 Đặt mua
11 Vinaphone 0822.66666.0 8.050.000 42 Đặt mua
12 Vinaphone 085.66666.11 6.390.000 45 Đặt mua
13 Vinaphone 0822.66666.1 8.050.000 43 Đặt mua
14 Vinaphone 0835.666.662 13.800.000 48 Đặt mua
15 Vinaphone 082.66666.44 6.390.000 48 Đặt mua
16 Vinaphone 082.66666.00 6.390.000 40 Đặt mua
17 Vinaphone 085.66666.44 6.390.000 51 Đặt mua
18 Vinaphone 0835.666.663 13.800.000 49 Đặt mua
19 Vinaphone 085.66666.71 2.380.000 51 Đặt mua
20 Vinaphone 0835.666.661 8.050.000 47 Đặt mua
21 Vinaphone 085.66666.40 1.830.000 47 Đặt mua
22 Vinaphone 0835.666.664 7.800.000 50 Đặt mua
23 Vinaphone 085.66666.00 6.390.000 43 Đặt mua
24 Vinaphone 085.66666.70 2.380.000 50 Đặt mua
25 Vinaphone 085.66666.41 1.830.000 48 Đặt mua
26 Mobifone 0792.666667 15.000.000 55 Đặt mua
27 Mobifone 078.6666678 45.000.000 60 Đặt mua
28 Mobifone 0899.666661 32.000.000 57 Đặt mua
29 Mobifone 0899.666664 20.000.000 60 Đặt mua
30 Mobifone 0899.666660 25.000.000 56 Đặt mua
31 Mobifone 0899.666663 35.000.000 59 Đặt mua
32 Mobifone 0899.666665 35.000.000 61 Đặt mua
33 Mobifone 0899.666662 32.000.000 58 Đặt mua
34 Mobifone 0899.666667 49.500.000 63 Đặt mua
35 Mobifone 0789.66666.4 16.000.000 58 Đặt mua
36 Mobifone 0789.66666.2 25.000.000 56 Đặt mua
37 Mobifone 070.66666.02 6.950.000 39 Đặt mua
38 Mobifone 070.66666.19 14.000.000 47 Đặt mua
39 Mobifone 070.66666.80 6.950.000 45 Đặt mua
40 Mobifone 070.66666.72 5.950.000 46 Đặt mua
41 Mobifone 070.66666.91 9.450.000 47 Đặt mua
42 Mobifone 070.66666.17 6.450.000 45 Đặt mua
43 Mobifone 070.66666.98 19.000.000 54 Đặt mua
44 Mobifone 070.66666.37 6.450.000 47 Đặt mua
45 Mobifone 077.66666.00 23.000.000 44 Đặt mua
46 Mobifone 07.66666.510 4.000.000 43 Đặt mua
47 Mobifone 07.66666.547 4.000.000 53 Đặt mua
48 Mobifone 07.66666.521 4.000.000 45 Đặt mua
49 Mobifone 07.66666.507 4.000.000 49 Đặt mua
50 Mobifone 07.66666.503 4.000.000 45 Đặt mua
51 Mobifone 07.66666.514 4.000.000 47 Đặt mua
52 Mobifone 07.66666.239 13.000.000 51 Đặt mua
53 Mobifone 07.66666.542 4.000.000 48 Đặt mua
54 Vinaphone 088.66666.01 4.500.000 47 Đặt mua
55 Vinaphone 084.66666.51 4.000.000 48 Đặt mua
56 Vinaphone 084.66666.71 4.000.000 50 Đặt mua
57 Vinaphone 094.66666.43 10.800.000 50 Đặt mua
58 Vinaphone 085.66666.75 2.700.000 55 Đặt mua
59 Vinaphone 0845.666.668 88.000.000 55 Đặt mua
60 Vinaphone 088.66666.94 9.000.000 59 Đặt mua
61 Vinaphone 084.66666.00 5.000.000 42 Đặt mua
62 Vinaphone 081.66666.47 11.700.000 50 Đặt mua
63 Viettel 08.66666.517 8.950.000 51 Đặt mua
64 Viettel 08.66666.537 8.950.000 53 Đặt mua
65 Viettel 08.66666.423 8.840.000 47 Đặt mua
66 Viettel 08.66666.090 8.950.000 47 Đặt mua
67 Viettel 08.66666.374 8.950.000 52 Đặt mua
68 Viettel 08.66666.294 8.950.000 53 Đặt mua
69 Viettel 08.66666.793 8.950.000 57 Đặt mua
70 Viettel 08.66666.493 8.950.000 54 Đặt mua
71 Viettel 08.66666.176 8.950.000 52 Đặt mua
72 Viettel 08.66666.746 8.950.000 55 Đặt mua
73 Viettel 08.66666.812 13.200.000 49 Đặt mua
74 Viettel 08.66666.560 8.840.000 49 Đặt mua
75 Viettel 08.66666.428 8.950.000 52 Đặt mua
76 Viettel 08.66666.311 8.600.000 43 Đặt mua
77 Viettel 08.66666.221 8.950.000 43 Đặt mua
78 Viettel 08.66666.132 8.950.000 44 Đặt mua
79 Viettel 0866.666.339 22.500.000 53 Đặt mua
80 Viettel 08.66666.536 8.950.000 52 Đặt mua