Sim Ngũ Quý 6 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 084.66666.14 1.610.000 47 Đặt mua
2 Vinaphone 085.66666.40 1.830.000 47 Đặt mua
3 Vinaphone 085.66666.41 1.830.000 48 Đặt mua
4 Vinaphone 085.66666.42 1.830.000 49 Đặt mua
5 Vinaphone 083.66666.02 1.970.000 43 Đặt mua
6 Viettel 0366666.723 1.990.000 45 Đặt mua
7 Viettel 03.66666.702 1.990.000 42 Đặt mua
8 Mobifone 07.66666.410 1.990.000 42 Đặt mua
9 Mobifone 07.66666.584 1.990.000 54 Đặt mua
10 Mobifone 07.66666.714 1.990.000 49 Đặt mua
11 Mobifone 07.66666.354 1.990.000 49 Đặt mua
12 Mobifone 07.66666.104 1.990.000 42 Đặt mua
13 Mobifone 07.66666.472 1.990.000 50 Đặt mua
14 Mobifone 07.66666.457 1.990.000 53 Đặt mua
15 Mobifone 07.66666.840 1.990.000 49 Đặt mua
16 Mobifone 07.66666.740 1.990.000 48 Đặt mua
17 Mobifone 07.66666.480 1.990.000 49 Đặt mua
18 Mobifone 07.66666.475 1.990.000 53 Đặt mua
19 Mobifone 07.66666.402 1.990.000 43 Đặt mua
20 Mobifone 07.66666.427 1.990.000 50 Đặt mua
21 Mobifone 07.66666.347 1.990.000 51 Đặt mua
22 Mobifone 07.66666.974 1.990.000 57 Đặt mua
23 Mobifone 07.66666.274 1.990.000 50 Đặt mua
24 Mobifone 07.66666.953 1.990.000 54 Đặt mua