Sim Ngũ Quý 7 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0965.463.872 490.000 50 Đặt mua
2 Viettel 096.123.1830 490.000 33 Đặt mua
3 Viettel 0981.506.271 490.000 39 Đặt mua
4 Viettel 0979.295.654 490.000 56 Đặt mua
5 Viettel 0973.643.631 490.000 42 Đặt mua
6 Viettel 0972.144.350 490.000 35 Đặt mua
7 Viettel 0962.820.157 490.000 40 Đặt mua
8 Viettel 0967.185.900 490.000 45 Đặt mua
9 Viettel 0964.832.108 490.000 41 Đặt mua
10 Viettel 0976.284.853 490.000 52 Đặt mua
11 Viettel 0969.327.076 490.000 49 Đặt mua
12 Viettel 0967.244.023 490.000 37 Đặt mua
13 Viettel 0971.742.661 490.000 43 Đặt mua
14 Viettel 0969.088.913 490.000 53 Đặt mua
15 Viettel 0961.628.253 490.000 42 Đặt mua
16 Viettel 0969.205.314 490.000 39 Đặt mua
17 Viettel 0964.697.543 490.000 53 Đặt mua
18 Viettel 0981.533.157 490.000 42 Đặt mua
19 Viettel 0962.715.241 490.000 37 Đặt mua
20 Viettel 0968.235.294 490.000 48 Đặt mua
21 Viettel 097.2020.541 490.000 30 Đặt mua
22 Viettel 0964.994.752 490.000 55 Đặt mua
23 Viettel 0961.914.206 490.000 38 Đặt mua
24 Viettel 0979.846.490 490.000 56 Đặt mua