Sim Ngũ Quý 7 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 092.186.7777 105.000.000 54 Đặt mua
2 Vietnamobile 0925.60.1939 629.000 44 Đặt mua
3 Vietnamobile 0928.07.27.27 2.240.000 44 Đặt mua
4 Vietnamobile 0926.53.03.03 840.000 31 Đặt mua
5 Vietnamobile 0926.551.444 1.040.000 40 Đặt mua
6 Vietnamobile 0928.00.32.32 1.240.000 29 Đặt mua
7 Vietnamobile 0926.06.01.01 1.740.000 25 Đặt mua
8 Vietnamobile 0926.511.444 1.040.000 36 Đặt mua
9 Vietnamobile 0926.15.3339 1.240.000 41 Đặt mua
10 Vietnamobile 0926.55.01.01 840.000 29 Đặt mua
11 Vietnamobile 0926.63.44.77 740.000 48 Đặt mua
12 Vietnamobile 0926.22.00.55 2.440.000 31 Đặt mua
13 Vietnamobile 0926.22.00.22 6.650.000 25 Đặt mua
14 Vietnamobile 0926.10.3339 1.240.000 36 Đặt mua
15 Vietnamobile 0926.65.00.33 629.000 34 Đặt mua
16 Vietnamobile 0926.00.43.43 1.740.000 31 Đặt mua
17 Vietnamobile 0926.11.89.89 12.000.000 53 Đặt mua
18 Vietnamobile 0926.63.55.77 740.000 50 Đặt mua
19 Vietnamobile 0926.55.11.44 1.240.000 37 Đặt mua
20 Vietnamobile 0926.00.41.41 940.000 27 Đặt mua
21 Vietnamobile 0926.11.99.44 1.240.000 45 Đặt mua
22 Vietnamobile 0926.18.89.89 7.150.000 60 Đặt mua
23 Vietnamobile 0928.00.67.67 2.240.000 45 Đặt mua
24 Vietnamobile 0926.22.11.99 5.650.000 41 Đặt mua