Sim Ngũ Quý 7 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0983.719.482 490.000 51 Đặt mua
2 Viettel 0976.285.312 490.000 43 Đặt mua
3 Viettel 0963.039.474 490.000 45 Đặt mua
4 Viettel 0965.289.703 490.000 49 Đặt mua
5 Viettel 0357.48.49.56 390.000 51 Đặt mua
6 Viettel 0384.960.639 390.000 48 Đặt mua
7 Viettel 0969.049.034 490.000 44 Đặt mua
8 Viettel 0325.337.316 390.000 33 Đặt mua
9 Viettel 0867.36.9299 900.000 59 Đặt mua
10 Viettel 0979.648.220 490.000 47 Đặt mua
11 Viettel 0365.074.839 390.000 45 Đặt mua
12 Viettel 0971.630.614 490.000 37 Đặt mua
13 Viettel 0975.08.4860 490.000 47 Đặt mua
14 Viettel 0385.530.938 390.000 44 Đặt mua
15 Viettel 0961.087.134 490.000 39 Đặt mua
16 Viettel 0969.327.076 490.000 49 Đặt mua
17 Viettel 0867.345.515 490.000 44 Đặt mua
18 Viettel 0343.945.139 390.000 41 Đặt mua
19 Viettel 0332.40.43.40 390.000 23 Đặt mua
20 Viettel 0966.55.4341 490.000 43 Đặt mua
21 Viettel 0963.363.047 490.000 41 Đặt mua
22 Viettel 0961.42.1002 490.000 25 Đặt mua
23 Viettel 0358.25.1828 390.000 42 Đặt mua
24 Viettel 0974.713.429 490.000 46 Đặt mua