Sim Ngũ Quý 7 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 03.77777.215 3.300.000 46 Đặt mua
2 Viettel 03.77777.284 3.300.000 52 Đặt mua
3 Viettel 03.77777.188 13.000.000 55 Đặt mua
4 Viettel 03.77777.184 3.300.000 51 Đặt mua
5 Viettel 03.77777.340 3.300.000 45 Đặt mua
6 Viettel 03.77777.361 3.300.000 48 Đặt mua
7 Viettel 03.77777.364 3.300.000 51 Đặt mua
8 Viettel 03.77777.154 3.300.000 48 Đặt mua
9 Viettel 03.77777.110 4.000.000 40 Đặt mua
10 Viettel 03.77777.130 3.300.000 42 Đặt mua
11 Viettel 03.77777.041 3.300.000 43 Đặt mua
12 Viettel 03.77777.261 3.300.000 47 Đặt mua
13 Viettel 03.77777.021 3.300.000 41 Đặt mua
14 Viettel 03.77777.140 3.300.000 43 Đặt mua
15 Viettel 03.77777.280 3.300.000 48 Đặt mua
16 Viettel 036.77777.26 5.800.000 52 Đặt mua
17 Viettel 0385.777771 8.740.000 52 Đặt mua
18 Viettel 035.77777.22 35.000.000 47 Đặt mua
19 Viettel 034.77777.01 5.450.000 43 Đặt mua
20 Viettel 03.77777.972 9.950.000 56 Đặt mua
21 Viettel 0385.777770 16.000.000 51 Đặt mua
22 Viettel 0344.777776 20.400.000 52 Đặt mua
23 Viettel 03.46.777774 8.310.000 52 Đặt mua
24 Viettel 038.4777774 20.900.000 54 Đặt mua