Sim Ngũ Quý 7 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0839.77777.4 6.950.000 59 Đặt mua
2 Vinaphone 082.77777.51 4.490.000 51 Đặt mua
3 Vinaphone 08177777.54 5.750.000 53 Đặt mua
4 Vinaphone 08177777.84 7.310.000 56 Đặt mua
5 Vinaphone 08177777.45 6.390.000 53 Đặt mua
6 Vinaphone 08177777.90 7.310.000 53 Đặt mua
7 Vinaphone 08177777.46 6.390.000 54 Đặt mua
8 Vinaphone 08177777.91 7.310.000 54 Đặt mua
9 Vinaphone 08177777.64 6.390.000 54 Đặt mua
10 Vinaphone 08177777.59 6.390.000 58 Đặt mua
11 Vinaphone 08177777.41 5.800.000 49 Đặt mua
12 Vinaphone 08177777.60 6.390.000 50 Đặt mua
13 Vinaphone 08177777.53 5.800.000 52 Đặt mua
14 Vinaphone 08177777.51 5.600.000 50 Đặt mua
15 Vinaphone 08177777.29 6.390.000 55 Đặt mua
16 Vinaphone 08177777.65 6.390.000 55 Đặt mua
17 Vinaphone 08177777.15 6.390.000 50 Đặt mua
18 Vinaphone 08177777.40 5.940.000 48 Đặt mua
19 Vinaphone 0836.777.774 2.470.000 56 Đặt mua
20 Vinaphone 08177777.32 6.390.000 49 Đặt mua
21 Vinaphone 08177777.62 6.390.000 52 Đặt mua
22 Vinaphone 08177777.31 6.200.000 48 Đặt mua
23 Vinaphone 08177777.26 6.240.000 52 Đặt mua
24 Vinaphone 08177777.14 6.390.000 49 Đặt mua