Sim Ngũ Quý 8 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0988.81.81.81 550.000.000 52 Đặt mua
2 Viettel 096.123.2200 3.800.000 25 Đặt mua
3 Viettel 0961.31.0202 1.700.000 24 Đặt mua
4 Viettel 097.111.3434 6.400.000 33 Đặt mua
5 Viettel 0961.77.4040 1.800.000 38 Đặt mua
6 Viettel 0961.44.0303 1.600.000 30 Đặt mua
7 Viettel 0982.06.7777 150.000.000 53 Đặt mua
8 Viettel 097.111.4040 4.000.000 27 Đặt mua
9 Viettel 097.111.4141 6.400.000 29 Đặt mua
10 Viettel 0971.36.0202 1.600.000 30 Đặt mua
11 Viettel 0961.55.7070 2.200.000 40 Đặt mua
12 Viettel 096.111.0303 4.500.000 24 Đặt mua
13 Viettel 0971.55.0202 2.500.000 31 Đặt mua
14 Viettel 09.6116.7722 4.000.000 41 Đặt mua
15 Viettel 097.111.0303 4.500.000 25 Đặt mua
16 Viettel 09.7117.5050 6.400.000 35 Đặt mua
17 Viettel 0961.60.6600 4.000.000 34 Đặt mua
18 Viettel 0971.35.2277 1.700.000 43 Đặt mua
19 Viettel 0961.89.7070 1.600.000 47 Đặt mua
20 Viettel 0981.77.0505 3.500.000 42 Đặt mua
21 Viettel 0961.99.3030 2.900.000 40 Đặt mua
22 Viettel 0961.51.0202 1.700.000 26 Đặt mua
23 Viettel 097.123.2200 3.800.000 26 Đặt mua
24 Viettel 0971.20.2200 3.800.000 23 Đặt mua