Sim Ngũ Quý 8 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 0559.11.21.31 2.240.000 28 Đặt mua
2 Reddi 0559.00.6666 38.400.000 43 Đặt mua
3 Reddi 0559.37.6666 39.900.000 53 Đặt mua
4 Reddi 0559.11.6666 46.400.000 45 Đặt mua
5 Reddi 0559.338.378 1.340.000 51 Đặt mua
6 Reddi 0559.13.9999 97.000.000 59 Đặt mua
7 Reddi 0559.16.5555 28.900.000 46 Đặt mua
8 Reddi 0559.01.8888 54.000.000 52 Đặt mua
9 Reddi 0559.15.7777 26.400.000 53 Đặt mua
10 Reddi 0559.54.64.74 1.109.000 49 Đặt mua
11 Reddi 0559.23.5555 28.900.000 44 Đặt mua
12 Reddi 0559.86.6789 32.900.000 63 Đặt mua
13 Reddi 0559.60.9999 77.500.000 61 Đặt mua
14 Reddi 0559.560.660 959.000 42 Đặt mua
15 Reddi 0559.76.6789 22.100.000 62 Đặt mua
16 Reddi 0559.12.7777 27.400.000 50 Đặt mua
17 Reddi 0559.15.9999 97.000.000 61 Đặt mua
18 Reddi 0559.16.7777 27.400.000 54 Đặt mua
19 Reddi 0559.44.8888 57.500.000 59 Đặt mua
20 Reddi 0559.560.660 1.100.000 42 Đặt mua
21 Reddi 05.5967.5968 1.790.000 60 Đặt mua
22 Reddi 0559.30.8888 54.000.000 54 Đặt mua
23 Reddi 05.5979.5986 1.790.000 63 Đặt mua
24 Reddi 0559.57.8888 54.000.000 63 Đặt mua