Sim Ngũ Quý Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0902.88888.1 88.000.000 52 Đặt mua
2 Mobifone 0936.88888.5 99.000.000 63 Đặt mua
3 Vinaphone 082.9999969 50.000.000 70 Đặt mua
4 Mobifone 079.88888.08 54.500.000 64 Đặt mua
5 Mobifone 078.9999910 68.500.000 61 Đặt mua
6 Mobifone 0707.99999.7 84.500.000 66 Đặt mua
7 Mobifone 079.77777.97 99.500.000 67 Đặt mua
8 Mobifone 0899.666667 50.000.000 63 Đặt mua
9 Vinaphone 09.11111.247 50.000.000 27 Đặt mua
10 Vinaphone 091.99999.28 78.500.000 65 Đặt mua
11 Viettel 0974.999995 57.500.000 70 Đặt mua
12 Mobifone 0931.333330 60.000.000 28 Đặt mua
13 Mobifone 0901.888884 65.000.000 54 Đặt mua
14 Mobifone 089.66666.76 50.000.000 60 Đặt mua
15 Mobifone 0931.888884 68.000.000 57 Đặt mua
16 Mobifone 0931.333332 60.000.000 30 Đặt mua
17 Mobifone 089.66666.26 60.000.000 55 Đặt mua
18 Mobifone 0901.333334 58.000.000 29 Đặt mua
19 Mobifone 089.66666.96 79.000.000 62 Đặt mua
20 Viettel 03.77777.977 54.200.000 61 Đặt mua
21 Vietnamobile 0923.222228 55.500.000 32 Đặt mua
22 Viettel 09.88888.115 99.400.000 56 Đặt mua
23 Vinaphone 0919.888882 82.300.000 61 Đặt mua
24 Vietnamobile 0921.333336 56.400.000 33 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm