Sim Ngũ Quý

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 085.8899999 799.000.000 74 Đặt mua
2 Vinaphone 08122.88888 555.000.000 53 Đặt mua
3 Viettel 086.97.00000 52.500.000 30 Đặt mua
4 Viettel 08.665.00000 71.500.000 25 Đặt mua
5 Viettel 08668.00000 123.000.000 28 Đặt mua
6 Viettel 08.667.00000 52.500.000 27 Đặt mua
7 Viettel 086.99.00000 123.000.000 32 Đặt mua
8 Viettel 086.58.55555 289.000.000 52 Đặt mua
9 Viettel 086.57.55555 200.000.000 51 Đặt mua
10 Viettel 08.669.11111 106.000.000 34 Đặt mua
11 Viettel 086.58.22222 128.000.000 37 Đặt mua
12 Viettel 08.662.00000 71.500.000 22 Đặt mua
13 Viettel 086.50.55555 212.000.000 44 Đặt mua
14 Viettel 08.696.11111 118.000.000 34 Đặt mua
15 Viettel 086.55.11111 118.000.000 29 Đặt mua
16 Viettel 086.99.11111 145.000.000 37 Đặt mua
17 Viettel 08.664.55555 150.000.000 49 Đặt mua
18 Viettel 086.81.00000 71.500.000 23 Đặt mua
19 Viettel 086.80.55555 200.000.000 47 Đặt mua
20 Viettel 08.689.11111 106.000.000 36 Đặt mua
21 Viettel 08.661.55555 245.000.000 46 Đặt mua
22 Viettel 08.666.33333 389.000.000 41 Đặt mua
23 Viettel 086.85.00000 71.500.000 27 Đặt mua
24 Viettel 086.59.11111 76.500.000 33 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm