Sim Ngũ Quý

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 086.52.00000 58.500.000 21 Đặt mua
2 Viettel 086.58.55555 289.000.000 52 Đặt mua
3 Viettel 098.37.44444 120.000.000 47 Đặt mua
4 Viettel 097.44.00000 118.000.000 24 Đặt mua
5 Viettel 097.61.00000 135.000.000 23 Đặt mua
6 Viettel 096.22.44444 195.000.000 39 Đặt mua
7 Viettel 086.59.11111 76.500.000 33 Đặt mua
8 Viettel 086.98.22222 128.000.000 41 Đặt mua
9 Viettel 086.58.22222 128.000.000 37 Đặt mua
10 Viettel 08.669.88888 500.000.000 69 Đặt mua
11 Viettel 098.49.11111 99.400.000 35 Đặt mua
12 Viettel 03.889.88888 666.000.000 68 Đặt mua
13 Viettel 086.55.00000 106.000.000 24 Đặt mua
14 Viettel 086.58.11111 76.500.000 32 Đặt mua
15 Viettel 097.51.00000 135.000.000 22 Đặt mua
16 Viettel 096.45.00000 99.400.000 24 Đặt mua
17 Viettel 096.44.00000 118.000.000 23 Đặt mua
18 Viettel 086.57.00000 52.500.000 26 Đặt mua
19 Viettel 096.87.11111 150.000.000 35 Đặt mua
20 Viettel 098.47.00000 99.400.000 28 Đặt mua
21 Viettel 098.16.44444 150.000.000 44 Đặt mua
22 Viettel 09.654.00000 112.000.000 24 Đặt mua
23 Viettel 098.14.11111 162.000.000 27 Đặt mua
24 Viettel 08.669.00000 99.400.000 29 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm