Sim Ông Địa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0325.586.078 390.000 44 Đặt mua
2 Viettel 0377.423.278 390.000 43 Đặt mua
3 Viettel 0335.400.138 390.000 27 Đặt mua
4 Viettel 0385.530.938 390.000 44 Đặt mua
5 Viettel 0355.888.378 959.000 55 Đặt mua
6 Viettel 0336.188.878 4.490.000 52 Đặt mua
7 Viettel 0375.666.638 4.490.000 50 Đặt mua
8 Viettel 0383.555.578 4.490.000 49 Đặt mua
9 Viettel 0395.888.878 13.500.000 64 Đặt mua
10 Viettel 0372.888.878 8.950.000 59 Đặt mua
11 Viettel 0336.988.878 5.350.000 60 Đặt mua
12 Viettel 0392.333.378 4.490.000 41 Đặt mua
13 Viettel 0326.388.338 4.490.000 44 Đặt mua
14 Viettel 0347.888.838 8.950.000 57 Đặt mua
15 Viettel 0398.2222.78 5.350.000 43 Đặt mua
16 Viettel 0347.888.878 10.800.000 61 Đặt mua
17 Viettel 0384.828.838 5.350.000 52 Đặt mua
18 Viettel 0389.2222.78 5.350.000 43 Đặt mua
19 Viettel 0327.888.838 8.950.000 55 Đặt mua
20 Viettel 0377.666.638 4.640.000 52 Đặt mua
21 Viettel 0356.857.778 1.790.000 56 Đặt mua
22 Viettel 0329.3333.78 4.490.000 41 Đặt mua
23 Viettel 0383.999.978 5.350.000 65 Đặt mua
24 Viettel 0332.223.778 959.000 37 Đặt mua
25 Viettel 0342.888.878 7.150.000 56 Đặt mua
26 Viettel 0355.333.378 4.490.000 40 Đặt mua
27 Viettel 0374.888.838 8.950.000 57 Đặt mua
28 Viettel 0338.288.878 4.490.000 55 Đặt mua
29 Viettel 0333339.878 6.900.000 47 Đặt mua
30 Viettel 0365.556.778 1.790.000 52 Đặt mua
31 Viettel 0343.888.878 13.500.000 57 Đặt mua
32 Viettel 0363.988.878 4.490.000 60 Đặt mua
33 Viettel 0345.999.978 5.350.000 63 Đặt mua
34 Viettel 0372.666.638 4.490.000 47 Đặt mua
35 Viettel 0393.111.138 5.350.000 30 Đặt mua
36 Viettel 0338.999.978 10.800.000 65 Đặt mua
37 Viettel 0388.188.878 4.490.000 59 Đặt mua
38 Viettel 0327.787.778 8.950.000 56 Đặt mua
39 Viettel 0325.888.838 8.840.000 53 Đặt mua
40 Viettel 0369.588.878 4.490.000 62 Đặt mua
41 Viettel 0377.999.978 7.550.000 68 Đặt mua
42 Viettel 0327.988.878 4.490.000 60 Đặt mua
43 Viettel 0377.888.838 10.800.000 60 Đặt mua
44 Viettel 0325.888.878 13.500.000 57 Đặt mua
45 Viettel 0395.222.278 5.350.000 40 Đặt mua
46 Viettel 0325.365.078 16.200.000 39 Đặt mua
47 Viettel 0328.888.938 1.790.000 57 Đặt mua
48 Viettel 0368.333.378 5.350.000 44 Đặt mua
49 Viettel 0328.886.878 7.150.000 58 Đặt mua
50 Viettel 0325.828.838 8.950.000 47 Đặt mua
51 Viettel 0356.555.578 4.490.000 49 Đặt mua
52 Viettel 0353.222.338 2.690.000 31 Đặt mua
53 Viettel 0326.636.878 1.790.000 49 Đặt mua
54 Viettel 0332.888.878 8.950.000 55 Đặt mua
55 Viettel 0365.188.878 4.490.000 54 Đặt mua
56 Viettel 0396.555.578 4.490.000 53 Đặt mua
57 Viettel 0392.799.978 959.000 63 Đặt mua
58 Viettel 0368.999.978 5.350.000 68 Đặt mua
59 Viettel 0337.666.638 2.690.000 48 Đặt mua
60 Viettel 0338.988.878 5.350.000 62 Đặt mua
61 Viettel 0332.221.878 959.000 36 Đặt mua
62 Viettel 0395.828.838 8.000.000 54 Đặt mua
63 Viettel 0393.828.838 10.000.000 52 Đặt mua
64 Viettel 0346.365.078 30.000.000 42 Đặt mua
65 Viettel 039.802.8878 769.000 53 Đặt mua
66 Viettel 038.69.87778 769.000 63 Đặt mua
67 Viettel 0325.2699.38 699.000 47 Đặt mua
68 Viettel 036.41.22278 790.000 35 Đặt mua
69 Viettel 0325.868.338 1.790.000 46 Đặt mua
70 Viettel 0333.064.338 769.000 33 Đặt mua
71 Viettel 0358.779.178 890.000 55 Đặt mua
72 Viettel 0337.52.8778 629.000 50 Đặt mua
73 Viettel 035.246.1078 769.000 36 Đặt mua
74 Viettel 0355.166.078 1.340.000 41 Đặt mua
75 Viettel 0358.134.138 699.000 36 Đặt mua
76 Viettel 0388.53.0078 959.000 42 Đặt mua
77 Viettel 0333.593.178 769.000 42 Đặt mua
78 Viettel 0326.68.68.38 4.490.000 50 Đặt mua
79 Viettel 035799.0238 850.000 46 Đặt mua
80 Viettel 0344.228.078 890.000 38 Đặt mua
DMCA.com Protection Status