Sim Ông Địa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0969.415.178 490.000 50 Đặt mua
2 Viettel 0965.407.238 490.000 44 Đặt mua
3 Mobifone 0907.877778 68.000.000 60 Đặt mua
4 Vinaphone 0917.675.338 699.000 49 Đặt mua
5 Vinaphone 0911.224.278 629.000 36 Đặt mua
6 Vinaphone 0942.459.638 559.000 50 Đặt mua
7 Vinaphone 094.654.3338 629.000 45 Đặt mua
8 Vinaphone 0914.247.378 559.000 45 Đặt mua
9 Vinaphone 0945.56.9838 790.000 57 Đặt mua
10 Vinaphone 0943.595.338 559.000 49 Đặt mua
11 Vinaphone 0917.860.778 664.000 53 Đặt mua
12 Vinaphone 0943.566.078 664.000 48 Đặt mua
13 Vinaphone 0919.076.778 790.000 54 Đặt mua
14 Vinaphone 0914.158.578 629.000 48 Đặt mua
15 Vinaphone 0946.696.078 699.000 55 Đặt mua
16 Vinaphone 0943.890.478 559.000 52 Đặt mua
17 Vinaphone 0912.379.578 1.490.000 51 Đặt mua
18 Vinaphone 0916.237.278 699.000 45 Đặt mua
19 Vinaphone 0944.228.278 629.000 46 Đặt mua
20 Vinaphone 0942.36.8878 790.000 55 Đặt mua
21 Vinaphone 0911.846.878 990.000 52 Đặt mua
22 Vinaphone 0915.760.278 629.000 45 Đặt mua
23 Vinaphone 0912.096.378 664.000 45 Đặt mua
24 Vinaphone 0948.911.138 629.000 44 Đặt mua
25 Vinaphone 0946.839.778 664.000 61 Đặt mua
26 Vinaphone 0913.994.978 559.000 59 Đặt mua
27 Vinaphone 0945.910.778 559.000 50 Đặt mua
28 Vinaphone 0943.609.778 559.000 53 Đặt mua
29 Vinaphone 0916.055.278 629.000 43 Đặt mua
30 Vinaphone 0912.881.378 699.000 47 Đặt mua
31 Vinaphone 0948.151.878 1.290.000 51 Đặt mua
32 Vinaphone 0912.878.578 1.490.000 55 Đặt mua
33 Vinaphone 0914.828.378 629.000 50 Đặt mua
34 Vinaphone 0944.771.338 699.000 46 Đặt mua
35 Vinaphone 0949.797.738 699.000 63 Đặt mua
36 Vinaphone 0916.355.978 664.000 53 Đặt mua
37 Vinaphone 0942.147.778 1.090.000 49 Đặt mua
38 Vinaphone 0948.065.838 790.000 51 Đặt mua
39 Vinaphone 0912.931.078 890.000 40 Đặt mua
40 Vinaphone 0942.000.778 1.590.000 37 Đặt mua
41 Vinaphone 0946.70.8838 790.000 53 Đặt mua
42 Vinaphone 0947.296.838 594.000 56 Đặt mua
43 Vinaphone 0942.555.938 990.000 50 Đặt mua
44 Vinaphone 0944.807.838 559.000 51 Đặt mua
45 Vinaphone 0941.58.7778 1.290.000 56 Đặt mua
46 Vinaphone 0915.821.138 1.290.000 38 Đặt mua
47 Vinaphone 0946.880.038 559.000 46 Đặt mua
48 Vinaphone 0918.038.378 699.000 47 Đặt mua
49 Vinaphone 0916.796.178 664.000 54 Đặt mua
50 Vinaphone 0949.53.4078 5.950.000 49 Đặt mua
51 Vinaphone 0914.069.278 559.000 46 Đặt mua
52 Vinaphone 0916.834.578 1.190.000 51 Đặt mua
53 Vinaphone 0949.583.638 664.000 55 Đặt mua
54 Vinaphone 0949.760.878 559.000 58 Đặt mua
55 Vinaphone 0913.792.178 629.000 47 Đặt mua
56 Vinaphone 0941.999.438 629.000 56 Đặt mua
57 Vinaphone 0913.658.278 664.000 49 Đặt mua
58 Vinaphone 0948.108.878 629.000 53 Đặt mua
59 Vinaphone 09165.102.78 664.000 39 Đặt mua
60 Vinaphone 0947.029.338 559.000 45 Đặt mua
61 Vinaphone 0912.438.278 559.000 44 Đặt mua
62 Vinaphone 0944.877.078 699.000 54 Đặt mua
63 Vinaphone 0915.45.3338 1.990.000 41 Đặt mua
64 Vinaphone 0947.593.878 890.000 60 Đặt mua
65 Vinaphone 0911.07.8838 1.590.000 45 Đặt mua
66 Vinaphone 0916.903.278 664.000 45 Đặt mua
67 Vinaphone 0916.761.178 629.000 46 Đặt mua
68 Vinaphone 0949.61.4078 1.190.000 48 Đặt mua
69 Vinaphone 0949.291.938 629.000 54 Đặt mua
70 Vinaphone 0945.458.078 629.000 50 Đặt mua
71 Vinaphone 0942.346.338 699.000 42 Đặt mua
72 Vinaphone 0915.109.478 629.000 44 Đặt mua
73 Vinaphone 0918.453.978 629.000 54 Đặt mua
74 Vinaphone 0918.267.938 990.000 53 Đặt mua
75 Vinaphone 0918.906.378 699.000 51 Đặt mua
76 Vinaphone 0948.682.338 664.000 51 Đặt mua
77 Vinaphone 0947.885.878 790.000 64 Đặt mua
78 Vinaphone 0919.092.038 990.000 41 Đặt mua
79 Vinaphone 094.538.6538 790.000 51 Đặt mua
80 Vinaphone 091.345.9178 664.000 47 Đặt mua