Sim Ông Địa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0965.886.438 454.000 57 Đặt mua
2 Viettel 0961.764.038 454.000 44 Đặt mua
3 Mobifone 0904.064.338 454.000 37 Đặt mua
4 Mobifone 0932.514.338 454.000 38 Đặt mua
5 Mobifone 0906.024.838 454.000 40 Đặt mua
6 Mobifone 0934.262.178 454.000 42 Đặt mua
7 Mobifone 0935.660.538 454.000 45 Đặt mua
8 Mobifone 0901.519.778 454.000 47 Đặt mua
9 Vinaphone 0914.478.138 489.000 45 Đặt mua
10 Vinaphone 0916.215.438 489.000 39 Đặt mua
11 Vinaphone 0912.141.038 490.000 29 Đặt mua
12 Vinaphone 0912.941.038 489.000 37 Đặt mua
13 Vinaphone 0915.114.638 489.000 38 Đặt mua
14 Vinaphone 0917.905.138 489.000 43 Đặt mua
15 Vinaphone 0916.561.038 490.000 39 Đặt mua
16 Vinaphone 0913.654.738 489.000 46 Đặt mua
17 Vinaphone 0916.542.038 489.000 38 Đặt mua
18 Vinaphone 0916.549.538 489.000 50 Đặt mua
19 Vinaphone 0912.270.438 490.000 36 Đặt mua
20 Vinaphone 0912.274.138 489.000 37 Đặt mua
21 Vinaphone 0914.527.138 489.000 40 Đặt mua
22 Vinaphone 0915.302.438 489.000 35 Đặt mua
23 Vinaphone 0916.140.538 490.000 37 Đặt mua
24 Vinaphone 0832.096.338 454.000 42 Đặt mua