Sim Ông Địa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.777.8 5.800.000 45 Đặt mua
2 Viettel 0961.797.778 7.150.000 61 Đặt mua
3 Viettel 0961.388.878 7.150.000 58 Đặt mua
4 Viettel 0966.663.278 5.350.000 53 Đặt mua
5 Viettel 0374.888.838 8.950.000 57 Đặt mua
6 Viettel 0866.666.538 8.950.000 54 Đặt mua
7 Viettel 0389.2222.78 5.350.000 43 Đặt mua
8 Viettel 0345.999.978 5.350.000 63 Đặt mua
9 Viettel 0383.999.978 5.350.000 65 Đặt mua
10 Viettel 0966.663.378 7.150.000 54 Đặt mua
11 Viettel 0975.988.878 8.950.000 69 Đặt mua
12 Viettel 0968.697.778 8.840.000 67 Đặt mua
13 Viettel 0989.317.778 8.950.000 59 Đặt mua
14 Viettel 0862.388.338 7.150.000 49 Đặt mua
15 Viettel 0972.888.178 7.550.000 58 Đặt mua
16 Viettel 0971.488.878 5.350.000 60 Đặt mua
17 Viettel 0866.666.438 8.800.000 53 Đặt mua
18 Viettel 0862.838.338 7.150.000 49 Đặt mua
19 Viettel 0867.668.778 7.150.000 63 Đặt mua
20 Viettel 0327.888.838 8.950.000 55 Đặt mua
21 Viettel 0969.668.378 8.950.000 62 Đặt mua
22 Viettel 0965.796.878 7.150.000 65 Đặt mua
23 Viettel 0968.897.978 9.450.000 71 Đặt mua
24 Viettel 0372.888.878 8.950.000 59 Đặt mua
25 Viettel 0981.817.778 8.950.000 56 Đặt mua
26 Viettel 0398.2222.78 5.350.000 43 Đặt mua
27 Viettel 0963.397.778 7.150.000 59 Đặt mua
28 Viettel 0347.888.838 8.950.000 57 Đặt mua
29 Viettel 0866.668.178 7.300.000 56 Đặt mua
30 Viettel 0961.135.778 5.350.000 47 Đặt mua
31 Viettel 0866.788.878 5.350.000 66 Đặt mua
32 Viettel 0336.988.878 5.350.000 60 Đặt mua
33 Viettel 0338.988.878 5.350.000 62 Đặt mua
34 Viettel 0395.222.278 5.350.000 40 Đặt mua
35 Viettel 0866.666.738 8.950.000 56 Đặt mua
36 Viettel 0981.898.878 5.350.000 66 Đặt mua
37 Viettel 0866.667.978 5.650.000 63 Đặt mua
38 Viettel 0325.828.838 8.950.000 47 Đặt mua
39 Viettel 0866.666.978 8.950.000 62 Đặt mua
40 Viettel 097.78.78.838 8.950.000 65 Đặt mua
41 Viettel 0867.777.978 7.150.000 66 Đặt mua
42 Viettel 0368.999.978 5.350.000 68 Đặt mua
43 Viettel 0333339.878 6.900.000 47 Đặt mua
44 Viettel 0393.111.138 5.350.000 30 Đặt mua
45 Viettel 0866.668.638 7.550.000 57 Đặt mua
46 Viettel 086.779.7778 8.800.000 66 Đặt mua
47 Viettel 0862.999.978 8.950.000 67 Đặt mua
48 Viettel 08.6789.7978 8.950.000 69 Đặt mua
49 Viettel 0966.667.378 6.900.000 58 Đặt mua
50 Viettel 0327.787.778 8.950.000 56 Đặt mua
51 Viettel 0981.888.938 7.150.000 62 Đặt mua
52 Viettel 0978.699.978 7.150.000 72 Đặt mua
53 Viettel 0384.828.838 5.350.000 52 Đặt mua
54 Viettel 0368.333.378 5.350.000 44 Đặt mua
55 Viettel 0981.899.978 5.350.000 68 Đặt mua
56 Viettel 0328.886.878 7.150.000 58 Đặt mua
57 Viettel 0969.777.978 5.350.000 69 Đặt mua
58 Viettel 0986.599.978 5.350.000 70 Đặt mua
59 Viettel 0342.888.878 7.150.000 56 Đặt mua
60 Viettel 0377.999.978 7.550.000 68 Đặt mua
61 Viettel 0332.888.878 8.950.000 55 Đặt mua
62 Viettel 0862.383.338 5.350.000 44 Đặt mua
63 Viettel 086.56789.78 8.950.000 64 Đặt mua
64 Viettel 0325.888.838 8.840.000 53 Đặt mua
65 Viettel 0986.299.938 5.000.000 63 Đặt mua
66 Viettel 0393.828.838 10.000.000 52 Đặt mua
67 Viettel 0966.665.578 10.000.000 58 Đặt mua
68 Viettel 0988.188.138 5.000.000 54 Đặt mua
69 Viettel 0395.828.838 8.000.000 54 Đặt mua
70 Viettel 0979.967.778 10.000.000 69 Đặt mua
71 Viettel 0979.657.778 10.000.000 65 Đặt mua
72 Viettel 0966.693.878 10.000.000 62 Đặt mua
73 Viettel 0979.327.778 10.000.000 59 Đặt mua
74 Vinaphone 085.66.7777.8 7.550.000 61 Đặt mua
75 Vinaphone 082.8888.778 8.050.000 64 Đặt mua
76 Vinaphone 0828.868.878 7.310.000 63 Đặt mua
77 Vinaphone 0835.237.238 5.750.000 41 Đặt mua
78 Vinaphone 08555.3333.8 6.390.000 43 Đặt mua
79 Vinaphone 0828.168.178 5.750.000 49 Đặt mua
80 Vinaphone 085555.8778 6.390.000 58 Đặt mua
DMCA.com Protection Status