Sim Ông Địa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 078.345.7778 1.100.000 56 Đặt mua
2 Mobifone 070.333.777.8 5.800.000 45 Đặt mua
3 Mobifone 070322.777.8 850.000 43 Đặt mua
4 Mobifone 078.999.333.8 3.900.000 59 Đặt mua
5 Mobifone 079.777.333.8 3.800.000 54 Đặt mua
6 Mobifone 070.888.333.8 12.700.000 48 Đặt mua
7 Mobifone 078.333.777.8 4.900.000 53 Đặt mua
8 Mobifone 079.345.8778 1.200.000 58 Đặt mua
9 Mobifone 079818.777.8 700.000 62 Đặt mua
10 Mobifone 078.333.8778 2.300.000 54 Đặt mua
11 Mobifone 07.85.85.87.78 1.500.000 63 Đặt mua
12 Viettel 0965.407.238 490.000 44 Đặt mua
13 Viettel 0325.586.078 390.000 44 Đặt mua
14 Viettel 0385.530.938 390.000 44 Đặt mua
15 Viettel 0377.423.278 390.000 43 Đặt mua
16 Viettel 0969.415.178 490.000 50 Đặt mua
17 Viettel 0335.400.138 390.000 27 Đặt mua
18 Mobifone 0907.877778 68.000.000 60 Đặt mua
19 Vinaphone 0839.178.578 1.490.000 56 Đặt mua
20 Vinaphone 0946.18.58.38 990.000 52 Đặt mua
21 Vinaphone 0944.435.078 629.000 44 Đặt mua
22 Vinaphone 0886.676.778 990.000 63 Đặt mua
23 Vinaphone 0818.878.078 1.290.000 55 Đặt mua
24 Vinaphone 0856.181.878 1.990.000 52 Đặt mua
25 Vinaphone 0944.861.778 559.000 54 Đặt mua
26 Vinaphone 0886.62.3738 629.000 51 Đặt mua
27 Vinaphone 0944.228.278 629.000 46 Đặt mua
28 Vinaphone 0847.929.838 664.000 58 Đặt mua
29 Vinaphone 0915.591.278 699.000 47 Đặt mua
30 Vinaphone 0889.559.838 629.000 63 Đặt mua
31 Vinaphone 0942.416.838 559.000 45 Đặt mua
32 Vinaphone 0913.650.978 629.000 48 Đặt mua
33 Vinaphone 0943.666.978 664.000 58 Đặt mua
34 Vinaphone 0825.212.838 664.000 39 Đặt mua
35 Vinaphone 0914.145.178 664.000 40 Đặt mua
36 Vinaphone 0822.568.578 2.490.000 51 Đặt mua
37 Vinaphone 0944.737.478 1.190.000 53 Đặt mua
38 Vinaphone 0943.664.838 559.000 51 Đặt mua
39 Vinaphone 0942.936.338 790.000 47 Đặt mua
40 Vinaphone 0916.086.978 664.000 54 Đặt mua
41 Vinaphone 0942.985.178 629.000 53 Đặt mua
42 Vinaphone 0944.791.838 790.000 53 Đặt mua
43 Vinaphone 0919.419.278 559.000 50 Đặt mua
44 Vinaphone 0912.83.8778 7.450.000 53 Đặt mua
45 Vinaphone 0826.862.878 559.000 55 Đặt mua
46 Vinaphone 0839.826.338 664.000 50 Đặt mua
47 Vinaphone 0832.42.8778 699.000 49 Đặt mua
48 Vinaphone 0855.522.338 699.000 41 Đặt mua
49 Vinaphone 0859.958.978 699.000 68 Đặt mua
50 Vinaphone 0835.59.3878 699.000 56 Đặt mua
51 Vinaphone 0918.926.278 790.000 52 Đặt mua
52 Vinaphone 0944.08.7778 1.990.000 54 Đặt mua
53 Vinaphone 0833.273.338 629.000 40 Đặt mua
54 Vinaphone 0944.173.578 629.000 48 Đặt mua
55 Vinaphone 0822.833.938 629.000 46 Đặt mua
56 Vinaphone 0816.81.7778 699.000 53 Đặt mua
57 Vinaphone 0945.132.878 664.000 47 Đặt mua
58 Vinaphone 0912.78.47.78 790.000 53 Đặt mua
59 Vinaphone 08.1818.8878 5.450.000 57 Đặt mua
60 Vinaphone 0889.992.778 1.490.000 67 Đặt mua
61 Vinaphone 0818.34.4078 1.190.000 43 Đặt mua
62 Vinaphone 09.1992.0338 990.000 44 Đặt mua
63 Vinaphone 0917.967.378 559.000 57 Đặt mua
64 Vinaphone 0948.92.3338 699.000 49 Đặt mua
65 Vinaphone 0828.579.838 629.000 58 Đặt mua
66 Vinaphone 0833.363.378 790.000 44 Đặt mua
67 Vinaphone 0917.673.778 699.000 55 Đặt mua
68 Vinaphone 0947.427.778 1.090.000 55 Đặt mua
69 Vinaphone 0823.272.878 699.000 47 Đặt mua
70 Vinaphone 0944.041.838 559.000 41 Đặt mua
71 Vinaphone 0943.9797.78 1.190.000 63 Đặt mua
72 Vinaphone 0915.91.7778 3.490.000 54 Đặt mua
73 Vinaphone 0911.285.738 629.000 44 Đặt mua
74 Vinaphone 0919.255.338 1.190.000 45 Đặt mua
75 Vinaphone 0853.637.638 629.000 49 Đặt mua
76 Vinaphone 0915.506.638 990.000 43 Đặt mua
77 Vinaphone 0912.179.978 1.190.000 53 Đặt mua
78 Vinaphone 0828.252.878 1.090.000 50 Đặt mua
79 Vinaphone 0852.387.778 990.000 55 Đặt mua
80 Vinaphone 0946.681.778 664.000 56 Đặt mua