Sim Ông Địa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.888.333.8 12.700.000 48 Đặt mua
2 Mobifone 070.333.777.8 5.800.000 45 Đặt mua
3 Mobifone 078.999.333.8 3.900.000 59 Đặt mua
4 Mobifone 078.333.777.8 4.900.000 53 Đặt mua
5 Mobifone 078.333.8778 2.300.000 54 Đặt mua
6 Mobifone 079.777.333.8 3.800.000 54 Đặt mua
7 Viettel 0326.380.438 450.000 37 Đặt mua
8 Viettel 0326.692.038 450.000 39 Đặt mua
9 Viettel 0377.423.278 390.000 43 Đặt mua
10 Viettel 0335.400.138 390.000 27 Đặt mua
11 Viettel 0387.928.938 450.000 57 Đặt mua
12 Viettel 033.662.4838 450.000 43 Đặt mua
13 Viettel 0372.016.038 450.000 30 Đặt mua
14 Viettel 0364.271.578 650.000 43 Đặt mua
15 Mobifone 0798.85.8778 990.000 67 Đặt mua
16 Viettel 0965.407.238 450.000 44 Đặt mua
17 Mobifone 0798.18.8338 1.490.000 55 Đặt mua
18 Mobifone 070322.777.8 840.000 43 Đặt mua
19 Mobifone 0798.18.8778 1.190.000 63 Đặt mua
20 Mobifone 0792.55.8778 890.000 58 Đặt mua
21 Mobifone 0797.17.8778 1.040.000 61 Đặt mua
22 Viettel 0961.339.438 450.000 46 Đặt mua
23 Mobifone 079.345.8778 1.190.000 58 Đặt mua
24 Mobifone 0784.58.8778 840.000 62 Đặt mua
25 Mobifone 0783.22.8778 1.140.000 52 Đặt mua
26 Mobifone 0901.545.478 790.000 43 Đặt mua
27 Mobifone 0937.155.338 790.000 44 Đặt mua
28 Viettel 0986.299.938 5.000.000 63 Đặt mua
29 Viettel 0395.828.838 8.000.000 54 Đặt mua
30 Viettel 0966.665.578 10.000.000 58 Đặt mua
31 Viettel 0346.365.078 30.000.000 42 Đặt mua
32 Viettel 0966.693.878 10.000.000 62 Đặt mua
33 Viettel 0393.828.838 10.000.000 52 Đặt mua
34 Viettel 0979.967.778 10.000.000 69 Đặt mua
35 Viettel 0979.388.878 25.000.000 67 Đặt mua
36 Viettel 0979.388.778 15.000.000 66 Đặt mua
37 Viettel 0979.327.778 10.000.000 59 Đặt mua
38 Mobifone 0772.772.178 849.000 48 Đặt mua
39 Mobifone 0777.37.4078 1.990.000 50 Đặt mua
40 Mobifone 0777.333.278 1.990.000 47 Đặt mua
41 Mobifone 0903.888.838 188.000.000 55 Đặt mua
42 Vinaphone 0941.885.738 560.000 53 Đặt mua
43 Mobifone 0708.965.778 750.000 57 Đặt mua
44 Mobifone 077.88.55.778 3.500.000 62 Đặt mua
45 Vinaphone 094.1986.338 728.000 51 Đặt mua
46 Vinaphone 0941.99.33.78 560.000 53 Đặt mua
47 Mobifone 0786.3333.78 1.500.000 48 Đặt mua
48 Vinaphone 0941.876.778 560.000 57 Đặt mua
49 Vinaphone 094.1995.738 560.000 55 Đặt mua
50 Vinaphone 0941.88.68.78 3.060.000 59 Đặt mua
51 Mobifone 0767.59.7778 750.000 63 Đặt mua
52 Vinaphone 081.468.7778 602.000 56 Đặt mua
53 Mobifone 0765.30.7778 700.000 50 Đặt mua
54 Mobifone 0773.002.578 490.000 39 Đặt mua
55 Mobifone 0768.69.8338 980.000 58 Đặt mua
56 Mobifone 0708.335.338 630.000 40 Đặt mua
57 Mobifone 07.08.79.8338 1.440.000 53 Đặt mua
58 Mobifone 077.969.8778 854.000 68 Đặt mua
59 Vinaphone 094.1989.638 574.000 57 Đặt mua
60 Vinaphone 0941.9949.78 560.000 60 Đặt mua
61 Vinaphone 094.1234.778 2.790.000 45 Đặt mua
62 Mobifone 0704.50.8778 700.000 46 Đặt mua
63 Mobifone 0779.78.99.78 4.500.000 71 Đặt mua
64 Vinaphone 094.1987.738 560.000 56 Đặt mua
65 Vinaphone 0941.997.578 560.000 59 Đặt mua
66 Vinaphone 091.770.79.38 630.000 51 Đặt mua
67 Vinaphone 0941.884.378 560.000 52 Đặt mua
68 Vinaphone 094.1991.578 560.000 53 Đặt mua
69 Vinaphone 094.1990.478 560.000 51 Đặt mua
70 Mobifone 0764.758.778 700.000 59 Đặt mua
71 Mobifone 0764.51.8338 700.000 45 Đặt mua
72 Vinaphone 094.1995.338 854.000 51 Đặt mua
73 Vinaphone 0944.11.66.38 1.362.500 42 Đặt mua
74 Viettel 038.22.66.838 1.500.000 46 Đặt mua
75 Mobifone 0773.14.7778 560.000 51 Đặt mua
76 Vinaphone 091.778.7778 106.000.000 61 Đặt mua
77 Mobifone 0775.63.7778 560.000 57 Đặt mua
78 Vinaphone 0836.2222.78 1.000.000 40 Đặt mua
79 Mobifone 07.9999.69.78 3.000.000 73 Đặt mua
80 Vinaphone 0941.886.478 560.000 55 Đặt mua
DMCA.com Protection Status