Sim Ông Địa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 078.333.777.8 4.900.000 53 Đặt mua
2 Mobifone 070.888.333.8 12.700.000 48 Đặt mua
3 Mobifone 078.999.333.8 3.900.000 59 Đặt mua
4 Mobifone 079.777.333.8 3.800.000 54 Đặt mua
5 Mobifone 079.345.8778 1.200.000 58 Đặt mua
6 Mobifone 07.85.85.87.78 1.500.000 63 Đặt mua
7 Mobifone 070322.777.8 850.000 43 Đặt mua
8 Mobifone 078.333.8778 2.300.000 54 Đặt mua
9 Mobifone 070.333.777.8 5.800.000 45 Đặt mua
10 Mobifone 078.345.7778 1.100.000 56 Đặt mua
11 Mobifone 079818.777.8 700.000 62 Đặt mua
12 Mobifone 0907.877778 68.000.000 60 Đặt mua
13 Mobifone 0931.006.778 1.190.000 41 Đặt mua
14 Mobifone 0939.61.79.78 740.000 59 Đặt mua
15 Mobifone 0776.833338 7.450.000 48 Đặt mua
16 Mobifone 0907.36.39.38 4.790.000 48 Đặt mua
17 Mobifone 0907.95.8778 1.040.000 60 Đặt mua
18 Mobifone 0896.71.73.78 1.290.000 56 Đặt mua
19 Mobifone 0704.833338 5.950.000 39 Đặt mua
20 Mobifone 0896.71.7778 1.690.000 60 Đặt mua
21 Mobifone 0896.73.73.78 1.790.000 58 Đặt mua
22 Mobifone 07.88888.978 14.000.000 71 Đặt mua
23 Mobifone 0896.70.75.78 1.290.000 57 Đặt mua
24 Mobifone 0896.70.72.78 1.090.000 54 Đặt mua