Sim Ông Địa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.888.333.8 12.700.000 48 Đặt mua
2 Mobifone 070.333.777.8 5.800.000 45 Đặt mua
3 Mobifone 079.777.333.8 3.800.000 54 Đặt mua
4 Mobifone 078.999.333.8 3.900.000 59 Đặt mua
5 Mobifone 078.333.777.8 4.900.000 53 Đặt mua
6 Mobifone 078.333.8778 2.300.000 54 Đặt mua
7 Viettel 0364.271.578 650.000 43 Đặt mua
8 Viettel 0335.400.138 390.000 27 Đặt mua
9 Viettel 0372.016.038 450.000 30 Đặt mua
10 Viettel 0377.423.278 390.000 43 Đặt mua
11 Viettel 033.662.4838 450.000 43 Đặt mua
12 Viettel 0326.380.438 450.000 37 Đặt mua
13 Viettel 0326.692.038 450.000 39 Đặt mua
14 Mobifone 0792.55.8778 890.000 58 Đặt mua
15 Mobifone 0798.18.8778 1.190.000 63 Đặt mua
16 Mobifone 079.345.8778 1.190.000 58 Đặt mua
17 Mobifone 0784.58.8778 840.000 62 Đặt mua
18 Mobifone 0798.85.8778 990.000 67 Đặt mua
19 Viettel 0965.407.238 450.000 44 Đặt mua
20 Viettel 0961.339.438 450.000 46 Đặt mua
21 Mobifone 070322.777.8 840.000 43 Đặt mua
22 Mobifone 0798.18.8338 1.490.000 55 Đặt mua
23 Mobifone 0797.17.8778 1.040.000 61 Đặt mua
24 Mobifone 0783.22.8778 1.140.000 52 Đặt mua
25 Mobifone 0937.155.338 1.300.000 44 Đặt mua
26 Mobifone 0901.545.478 970.000 43 Đặt mua
27 Mobifone 0777.333.278 1.990.000 47 Đặt mua
28 Mobifone 0777.37.4078 1.990.000 50 Đặt mua
29 Mobifone 0772.772.178 849.000 48 Đặt mua
30 Mobifone 0767.21.7778 700.000 52 Đặt mua
31 Mobifone 0764.33.7778 700.000 52 Đặt mua
32 Mobifone 0773.16.8338 630.000 46 Đặt mua
33 Mobifone 07.9999.69.78 3.000.000 73 Đặt mua
34 Vinaphone 0941.884.038 560.000 45 Đặt mua
35 Mobifone 0785.399.778 5.850.000 63 Đặt mua
36 Mobifone 076.404.8338 750.000 43 Đặt mua
37 Mobifone 0773.99.7778 700.000 64 Đặt mua
38 Vinaphone 0944.11.64.38 560.000 40 Đặt mua
39 Vinaphone 0941.886.578 560.000 56 Đặt mua
40 Vinaphone 094.1987.738 560.000 56 Đặt mua
41 Vinaphone 085.77777.38 18.000.000 59 Đặt mua
42 Mobifone 0902.32.34.38 3.000.000 34 Đặt mua
43 Vinaphone 0941.881.478 560.000 50 Đặt mua
44 Vinaphone 085.7770.778 1.043.000 56 Đặt mua
45 Vinaphone 0941.99.33.78 560.000 53 Đặt mua
46 Mobifone 0792.566.778 728.000 57 Đặt mua
47 Mobifone 07779.33338 18.000.000 50 Đặt mua
48 Vinaphone 094.1994.778 560.000 58 Đặt mua
49 Vinaphone 094.1985.278 560.000 53 Đặt mua
50 Vinaphone 094.1991.578 560.000 53 Đặt mua
51 Mobifone 0767.20.8338 700.000 44 Đặt mua
52 Vinaphone 094.1992.378 560.000 52 Đặt mua
53 Mobifone 070.889.8338 3.200.000 54 Đặt mua
54 Vinaphone 0941.883.278 560.000 50 Đặt mua
55 Vinaphone 09418.555.78 560.000 52 Đặt mua
56 Mobifone 0775.96.8338 700.000 56 Đặt mua
57 Mobifone 0776.987.978 4.500.000 68 Đặt mua
58 Vinaphone 0941.987.438 560.000 53 Đặt mua
59 Mobifone 0793.898.878 700.000 67 Đặt mua
60 Mobifone 0785.39.39.78 3.500.000 59 Đặt mua
61 Vinaphone 081.468.7778 602.000 56 Đặt mua
62 Mobifone 0765.38.8778 700.000 59 Đặt mua
63 Vinaphone 0941.856.538 560.000 49 Đặt mua
64 Vinaphone 0941.886.778 790.000 58 Đặt mua
65 Vinaphone 0916.554.378 560.000 48 Đặt mua
66 Vinaphone 0941.985.638 560.000 53 Đặt mua
67 Vinaphone 085.7777.138 1.295.000 53 Đặt mua
68 Mobifone 0703.40.7778 700.000 43 Đặt mua
69 Vinaphone 085.7777.178 1.620.000 57 Đặt mua
70 Vinaphone 094.1987.638 560.000 55 Đặt mua
71 Vinaphone 0917.093.538 560.000 45 Đặt mua
72 Mobifone 0767.18.28.38 13.500.000 50 Đặt mua
73 Vinaphone 0941.88.39.78 790.000 57 Đặt mua
74 Vinaphone 0941.985.438 560.000 51 Đặt mua
75 Vinaphone 094.1995.738 560.000 55 Đặt mua
76 Mobifone 0708.95.8778 700.000 59 Đặt mua
77 Viettel 038.22.66.838 1.500.000 46 Đặt mua
78 Vinaphone 0941.99.67.38 560.000 56 Đặt mua
79 Vinaphone 0941.991.778 560.000 55 Đặt mua
80 Vinaphone 094.1992.038 560.000 45 Đặt mua
DMCA.com Protection Status