Sim Ông Địa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0568.935.738 349.000 54 Đặt mua
2 Vietnamobile 0921.624.278 349.000 41 Đặt mua
3 Vietnamobile 0921.624.778 349.000 46 Đặt mua
4 Viettel 0379.916.838 360.000 54 Đặt mua
5 Viettel 0377.468.838 360.000 54 Đặt mua
6 Viettel 0377.305.838 360.000 44 Đặt mua
7 Viettel 0379.460.838 360.000 48 Đặt mua
8 Viettel 0379.640.838 360.000 48 Đặt mua
9 Viettel 0379.719.838 360.000 55 Đặt mua
10 Viettel 0379.404.838 360.000 46 Đặt mua
11 Viettel 0379.273.338 360.000 45 Đặt mua
12 Viettel 0379.048.338 360.000 45 Đặt mua
13 Viettel 0378.674.838 360.000 54 Đặt mua
14 Viettel 0378.745.838 360.000 53 Đặt mua
15 Viettel 0378.211.138 360.000 34 Đặt mua
16 Viettel 0378.477.738 360.000 54 Đặt mua
17 Viettel 0376.852.838 360.000 50 Đặt mua
18 Viettel 0378.100.838 360.000 38 Đặt mua
19 Viettel 0376.651.838 360.000 47 Đặt mua
20 Viettel 0376.702.838 360.000 44 Đặt mua
21 Viettel 0376.539.838 360.000 52 Đặt mua
22 Viettel 0376.608.338 360.000 44 Đặt mua
23 Viettel 0376.275.838 360.000 49 Đặt mua
24 Viettel 0375.531.838 360.000 43 Đặt mua