Sim Số Đẹp Hồ Chí Minh

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0997.990.990 35.000.000 61 Đặt mua
2 Gmobile 099.7879.888 30.400.000 73 Đặt mua
3 Gmobile 0995.19.7999 20.000.000 67 Đặt mua
4 Gmobile 0994.929.929 36.500.000 62 Đặt mua
5 Gmobile 0997.353.333 35.600.000 45 Đặt mua
6 Gmobile 0995.566.566 49.500.000 57 Đặt mua
7 Gmobile 0993.215.888 46.959.000 53 Đặt mua
8 Gmobile 0995.692.888 46.959.000 64 Đặt mua
9 Gmobile 0995.963.999 46.959.000 68 Đặt mua
10 Gmobile 0994.26.6789 36.100.000 60 Đặt mua
11 Gmobile 0997.969.969 48.500.000 73 Đặt mua
12 Gmobile 0598.04.04.04 37.500.000 34 Đặt mua
13 Gmobile 0997.737.737 38.000.000 59 Đặt mua
14 Gmobile 0995.55.2345 28.500.000 47 Đặt mua
15 Gmobile 0996.479.479 20.000.000 64 Đặt mua
16 Gmobile 0995.092.999 46.959.000 61 Đặt mua
17 Gmobile 0993.552.999 46.959.000 60 Đặt mua
18 Gmobile 0997.393.999 30.400.000 67 Đặt mua
19 Gmobile 0996.815.888 46.959.000 62 Đặt mua
20 Gmobile 0995.218.999 46.959.000 61 Đặt mua
21 Gmobile 099.79.18.999 30.400.000 70 Đặt mua
22 Gmobile 0993.633.336 23.700.000 45 Đặt mua
23 Gmobile 0997.793.888 46.959.000 68 Đặt mua
24 Gmobile 0997.00000.8 20.900.000 33 Đặt mua