Sim Số Đẹp Vĩnh Long

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0372.619.436 489.000 41 Đặt mua
2 Viettel 0386.180.464 489.000 40 Đặt mua
3 Viettel 0398.042.239 440.000 40 Đặt mua
4 Viettel 0346.065.068 440.000 38 Đặt mua
5 Viettel 0332.827.266 440.000 39 Đặt mua
6 Viettel 0387.23.2021 440.000 28 Đặt mua
7 Viettel 0384.07.4433 390.000 36 Đặt mua
8 Viettel 0362.497.579 440.000 52 Đặt mua
9 Viettel 0385.652.188 479.000 46 Đặt mua
10 Viettel 0394.833.966 440.000 51 Đặt mua
11 Viettel 03274.0000.7 479.000 23 Đặt mua
12 Viettel 0354.16.01.91 440.000 30 Đặt mua
13 Viettel 0346.92.4477 440.000 46 Đặt mua
14 Viettel 0352.363.432 479.000 31 Đặt mua
15 Viettel 0394.40.9977 440.000 52 Đặt mua
16 Viettel 033767.888.1 440.000 51 Đặt mua
17 Viettel 0359.31.8833 479.000 43 Đặt mua
18 Viettel 03572.5555.4 479.000 41 Đặt mua
19 Viettel 0359.16.12.98 440.000 44 Đặt mua
20 Viettel 0374.04.4433 440.000 32 Đặt mua
21 Viettel 0357.18.09.06 440.000 39 Đặt mua
22 Viettel 032708.666.1 440.000 39 Đặt mua
23 Viettel 0328.24.09.97 440.000 44 Đặt mua
24 Viettel 0396.937.179 440.000 54 Đặt mua