Sim Số Đẹp Vĩnh Long

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 038.222.1980 2.200.000 35 Đặt mua
2 Viettel 03.68.68.1975 4.300.000 53 Đặt mua
3 Viettel 0336.1116.91 2.330.000 31 Đặt mua
4 Viettel 036.333.2289 3.140.000 39 Đặt mua
5 Viettel 033.8883.929 2.240.000 53 Đặt mua
6 Viettel 0344.567.781 2.240.000 45 Đặt mua
7 Viettel 0333.189.078 2.240.000 42 Đặt mua
8 Viettel 0355.887.268 2.240.000 52 Đặt mua
9 Viettel 0366.95.1379 2.240.000 49 Đặt mua
10 Viettel 0386.997.898 2.690.000 67 Đặt mua
11 Viettel 0383.266.828 2.690.000 46 Đặt mua
12 Viettel 0359.689.389 2.690.000 60 Đặt mua
13 Viettel 0339.097.239 2.240.000 45 Đặt mua
14 Viettel 0338.029.092 2.240.000 36 Đặt mua
15 Viettel 0363.268838 3.140.000 47 Đặt mua
16 Viettel 0339.255.991 2.510.000 46 Đặt mua
17 Viettel 0369.12.8683 2.690.000 46 Đặt mua
18 Viettel 03.9999.1909 4.490.000 58 Đặt mua
19 Viettel 0388.855.622 2.240.000 47 Đặt mua
20 Viettel 0345.087.668 2.240.000 47 Đặt mua
21 Viettel 03.258.56788 2.084.000 52 Đặt mua
22 Viettel 033.2222.182 4.490.000 25 Đặt mua
23 Viettel 0382.866.138 2.240.000 45 Đặt mua
24 Viettel 0399939.152 4.490.000 50 Đặt mua