Sim Số Đẹp Vĩnh Long

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 038.5558888 288.000.000 58 Đặt mua
2 Viettel 0367.555555 430.000.000 46 Đặt mua
3 Viettel 0358.666666 899.000.000 52 Đặt mua
4 Viettel 033.87.56789 110.000.000 56 Đặt mua
5 Viettel 03.88988888 666.000.000 68 Đặt mua
6 Viettel 03.59.55.9999 237.000.000 63 Đặt mua
7 Viettel 033.62.56789 132.000.000 49 Đặt mua
8 Viettel 0329.555.999 131.000.000 56 Đặt mua
9 Viettel 0354.66.8888 148.000.000 56 Đặt mua
10 Viettel 039993.9999 850.000.000 69 Đặt mua
11 Viettel 039.238.9999 143.000.000 61 Đặt mua
12 Viettel 0388.95.8888 125.000.000 65 Đặt mua
13 Viettel 0385.95.95.95 137.000.000 58 Đặt mua
14 Viettel 0388.777.888 202.000.000 64 Đặt mua
15 Viettel 03599.88888 318.000.000 66 Đặt mua
16 Viettel 03281.88888 247.000.000 54 Đặt mua
17 Viettel 0372.55.6789 109.000.000 52 Đặt mua
18 Viettel 0383.13.8888 120.000.000 50 Đặt mua
19 Viettel 0359.37.9999 105.000.000 63 Đặt mua
20 Viettel 039.773.9999 106.000.000 65 Đặt mua
21 Viettel 0345.777779 120.000.000 56 Đặt mua
22 Viettel 0389.39.39.39 300.000.000 56 Đặt mua
23 Viettel 0393.686.686 156.000.000 55 Đặt mua
24 Viettel 03.96.98.98.98 168.000.000 69 Đặt mua
25 Viettel 036.888888.9 280.000.000 66 Đặt mua
26 Viettel 0372.66.9999 157.000.000 60 Đặt mua
27 Viettel 0326.456.789 400.000.000 50 Đặt mua
28 Viettel 03770.66666 117.000.000 47 Đặt mua
29 Viettel 0367.93.9999 171.000.000 64 Đặt mua
30 Viettel 0382.63.9999 135.000.000 58 Đặt mua
31 Viettel 037.86.88888 370.000.000 64 Đặt mua
32 Viettel 037.262.8888 145.000.000 52 Đặt mua
33 Viettel 0345.12.6666 111.000.000 39 Đặt mua
34 Viettel 03978.99999 475.000.000 72 Đặt mua
35 Viettel 039.655.6666 135.000.000 52 Đặt mua
36 Viettel 0377.11.6666 104.000.000 43 Đặt mua
37 Viettel 0389.10.6666 104.000.000 45 Đặt mua
38 Viettel 03.5665.6666 117.000.000 49 Đặt mua
39 Viettel 0367.333333 356.000.000 34 Đặt mua
40 Viettel 0398.76.6789 116.000.000 63 Đặt mua
41 Viettel 03535.99999 426.000.000 61 Đặt mua
42 Viettel 0386.12.9999 142.000.000 56 Đặt mua
43 Viettel 038.2222222 949.000.000 25 Đặt mua
44 Viettel 0358.27.9999 114.000.000 61 Đặt mua
45 Viettel 03.999999.96 390.000.000 72 Đặt mua
46 Viettel 0397.11.9999 105.000.000 57 Đặt mua
47 Viettel 03339.88888 622.000.000 58 Đặt mua
48 Viettel 039990.9999 450.000.000 66 Đặt mua
49 Viettel 035.302.9999 185.000.000 49 Đặt mua
50 Viettel 0352.123456 123.000.000 31 Đặt mua
51 Viettel 0372.666.888 145.000.000 54 Đặt mua
52 Viettel 0329.89.89.89 165.209.000 65 Đặt mua
53 Viettel 0345.69.69.69 199.000.000 57 Đặt mua
54 Viettel 03.666666.69 450.000.000 54 Đặt mua
55 Viettel 03.29.29.29.29 599.000.000 47 Đặt mua
56 Viettel 0345.82.8888 159.000.000 54 Đặt mua
57 Viettel 0333.29.8888 152.000.000 52 Đặt mua
58 Viettel 0339.16.9999 189.000.000 58 Đặt mua
59 Viettel 03361.99999 399.000.000 58 Đặt mua
60 Viettel 0357.92.8888 142.000.000 58 Đặt mua
61 Viettel 0338.838.838 330.000.000 52 Đặt mua
62 Viettel 032.9999999 3.900.000.000 68 Đặt mua
63 Viettel 032.66.56789 121.000.000 52 Đặt mua
64 Viettel 0329.99.7777 128.000.000 60 Đặt mua
65 Viettel 0379.677777 139.000.000 60 Đặt mua
66 Viettel 0362.333333 479.000.000 29 Đặt mua
67 Viettel 03626.77777 115.000.000 52 Đặt mua
68 Viettel 0366.000000 350.000.000 15 Đặt mua
69 Viettel 0394.686.686 120.000.000 56 Đặt mua
70 Viettel 0363.339.339 104.000.000 42 Đặt mua
71 Viettel 035.81.88888 360.000.000 57 Đặt mua
72 Viettel 0333.39.39.39 667.000.000 45 Đặt mua
73 Viettel 0386.63.9999 119.000.000 62 Đặt mua
74 Viettel 033.92.99999 332.000.000 62 Đặt mua
75 Viettel 0338.667788 122.000.000 56 Đặt mua
76 Viettel 0345.666.666 1.530.000.000 48 Đặt mua
77 Viettel 0332.777.777 943.000.000 50 Đặt mua
78 Viettel 0377.13.9999 104.000.000 57 Đặt mua
79 Viettel 0345.90.9999 150.000.000 57 Đặt mua
80 Viettel 033.94.66666 130.000.000 49 Đặt mua