Sim Số Đẹp Vĩnh Long

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0327.490.239 390.000 39 Đặt mua
2 Viettel 035.368.1246 390.000 38 Đặt mua
3 Viettel 0372.30.01.18 850.000 25 Đặt mua
4 Viettel 0332.592.347 390.000 38 Đặt mua
5 Viettel 0364.28.1239 390.000 38 Đặt mua
6 Viettel 0395.358.086 390.000 47 Đặt mua
7 Viettel 0349.885.385 390.000 53 Đặt mua
8 Viettel 0376.301.058 390.000 33 Đặt mua
9 Viettel 0394.356.056 390.000 41 Đặt mua
10 Viettel 0328.650.115 390.000 31 Đặt mua
11 Viettel 0328.835.118 390.000 39 Đặt mua
12 Viettel 0354.431.468 390.000 38 Đặt mua
13 Viettel 0326.419.688 390.000 47 Đặt mua
14 Viettel 0335.92.2018 850.000 33 Đặt mua
15 Viettel 0352.530.869 390.000 41 Đặt mua
16 Viettel 0395.299.953 390.000 54 Đặt mua
17 Viettel 0398.82.6006 650.000 42 Đặt mua
18 Viettel 0325.337.316 390.000 33 Đặt mua
19 Viettel 0364.77.47.97 390.000 54 Đặt mua
20 Viettel 0375.214.086 390.000 36 Đặt mua
21 Viettel 0332.406.439 390.000 34 Đặt mua
22 Viettel 0385.331.031 390.000 27 Đặt mua
23 Viettel 0332.970.170 390.000 32 Đặt mua
24 Viettel 03.88988888 666.000.000 68 Đặt mua
25 Viettel 0358.666666 899.000.000 52 Đặt mua
26 Viettel 033.87.56789 110.000.000 56 Đặt mua
27 Viettel 0367.555555 430.000.000 46 Đặt mua
28 Viettel 038.5558888 288.000.000 58 Đặt mua
29 Viettel 038.2222.185 959.000 33 Đặt mua
30 Viettel 039.919.7777 64.700.000 59 Đặt mua
31 Viettel 039.909.7777 65.300.000 58 Đặt mua
32 Viettel 036.696.7777 74.000.000 58 Đặt mua
33 Viettel 038.64.4.1989 1.370.000 52 Đặt mua
34 Viettel 039.84.3.1969 959.000 52 Đặt mua
35 Viettel 038.73.8.1981 959.000 48 Đặt mua
36 Viettel 039.84.3.1984 959.000 49 Đặt mua
37 Viettel 038.69.87778 769.000 63 Đặt mua
38 Viettel 038.65.4.1969 959.000 51 Đặt mua
39 Viettel 038.85.9.1968 959.000 57 Đặt mua
40 Viettel 038.7887.771 769.000 56 Đặt mua
41 Viettel 038.606.1978 1.109.000 48 Đặt mua
42 Viettel 038.85.9.1981 980.000 52 Đặt mua
43 Viettel 038.222.1980 2.010.000 35 Đặt mua
44 Viettel 038.64.4.1987 1.109.000 50 Đặt mua
45 Viettel 038.54.7.1987 959.000 52 Đặt mua
46 Viettel 038.9648616 769.000 51 Đặt mua
47 Viettel 034.818.1972 959.000 43 Đặt mua
48 Viettel 038.36.1.1969 959.000 46 Đặt mua
49 Viettel 038.54.7.1982 959.000 47 Đặt mua
50 Viettel 038.606.1967 1.109.000 46 Đặt mua
51 Viettel 03.59.55.9999 237.000.000 63 Đặt mua
52 Viettel 03.68.68.1975 3.880.000 53 Đặt mua
53 Viettel 038.2222.187 959.000 35 Đặt mua
54 Viettel 036.579.7777 74.000.000 58 Đặt mua
55 Viettel 0332.521.788 699.000 39 Đặt mua
56 Viettel 0335.767.086 699.000 45 Đặt mua
57 Viettel 0387.547.339 769.000 49 Đặt mua
58 Viettel 0365.292.388 769.000 46 Đặt mua
59 Viettel 0368.116.786 769.000 46 Đặt mua
60 Viettel 036.33338.29 4.740.000 40 Đặt mua
61 Viettel 0389.418.088 699.000 49 Đặt mua
62 Viettel 0354.237.868 959.000 46 Đặt mua
63 Viettel 0338.871.766 629.000 49 Đặt mua
64 Viettel 0348.69.2289 769.000 51 Đặt mua
65 Viettel 0329.486.188 850.000 49 Đặt mua
66 Viettel 0348.645.488 699.000 50 Đặt mua
67 Viettel 0396.458.786 699.000 56 Đặt mua
68 Viettel 0339.524.439 769.000 42 Đặt mua
69 Viettel 0395.652.066 629.000 42 Đặt mua
70 Viettel 0339.989.363 1.790.000 53 Đặt mua
71 Viettel 0388.460.339 769.000 44 Đặt mua
72 Viettel 0352.159.468 769.000 43 Đặt mua
73 Viettel 0327.531.139 769.000 34 Đặt mua
74 Viettel 0359.702.568 769.000 45 Đặt mua
75 Viettel 0353.642.388 699.000 42 Đặt mua
76 Viettel 0357.131.039 699.000 32 Đặt mua
77 Viettel 0389.88.5587 1.184.000 61 Đặt mua
78 Viettel 0325.042.679 769.000 38 Đặt mua
79 Viettel 0382.878.486 769.000 54 Đặt mua
80 Viettel 0337.802.486 699.000 41 Đặt mua