Sim Số Đẹp Vĩnh Long

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 089.887.4884 1.000.000 64 Đặt mua
2 Mobifone 089.887.4848 1.000.000 64 Đặt mua
3 Viettel 0971.91.0202 1.600.000 31 Đặt mua
4 Mobifone 089.887.7337 1.000.000 60 Đặt mua
5 Mobifone 0898.874.777 2.500.000 65 Đặt mua
6 Viettel 0961.77.4040 1.800.000 38 Đặt mua
7 Viettel 0961.85.4040 1.200.000 37 Đặt mua
8 Viettel 098.979.4411 3.400.000 52 Đặt mua
9 Viettel 0971.51.11.55 5.700.000 35 Đặt mua
10 Viettel 09.8118.5522 4.000.000 41 Đặt mua
11 Mobifone 0898.87.0220 800.000 44 Đặt mua
12 Viettel 09.6116.7575 6.400.000 47 Đặt mua
13 Viettel 09.8118.0077 5.700.000 41 Đặt mua
14 Viettel 0971.12.4040 3.290.000 28 Đặt mua
15 Mobifone 0898.87.4499 1.000.000 66 Đặt mua
16 Mobifone 0898.86.9449 800.000 65 Đặt mua
17 Mobifone 089.887.5566 1.700.000 62 Đặt mua
18 Mobifone 089.887.4994 1.000.000 66 Đặt mua
19 Viettel 0981.52.5522 4.000.000 39 Đặt mua
20 Mobifone 089.888.2772 1.200.000 59 Đặt mua
21 Mobifone 0898.87.9393 1.500.000 64 Đặt mua
22 Mobifone 089.888.0440 1.200.000 49 Đặt mua
23 Mobifone 0898.87.0660 1.000.000 52 Đặt mua
24 Viettel 0961.05.5050 3.500.000 31 Đặt mua
25 Mobifone 089.887.887.6 2.100.000 69 Đặt mua
26 Viettel 0961.98.3030 1.700.000 39 Đặt mua
27 Mobifone 0898.87.1441 800.000 50 Đặt mua
28 Viettel 0971.21.0505 1.700.000 30 Đặt mua
29 Viettel 0961.44.0303 1.600.000 30 Đặt mua
30 Viettel 0961.86.5050 2.200.000 40 Đặt mua
31 Mobifone 089.887.5577 1.000.000 64 Đặt mua
32 Viettel 0961.60.6600 4.000.000 34 Đặt mua
33 Viettel 0961.22.0505 3.300.000 30 Đặt mua
34 Viettel 09.7117.6600 4.000.000 37 Đặt mua
35 Viettel 0961.07.0077 5.700.000 37 Đặt mua
36 Viettel 097.123.9933 5.700.000 46 Đặt mua
37 Viettel 0971.18.0202 1.600.000 30 Đặt mua
38 Mobifone 0898.87.3322 800.000 50 Đặt mua
39 Viettel 0971.44.3030 1.700.000 31 Đặt mua
40 Viettel 096.123.0077 5.700.000 35 Đặt mua
41 Viettel 097.111.3434 6.400.000 33 Đặt mua
42 Mobifone 089.887.6262 1.700.000 56 Đặt mua
43 Viettel 09.8118.7070 7.900.000 41 Đặt mua
44 Mobifone 0898.87.1771 800.000 56 Đặt mua
45 Viettel 0961.86.4040 1.200.000 38 Đặt mua
46 Viettel 0961.15.0303 1.600.000 28 Đặt mua
47 Viettel 09.8118.4411 3.400.000 37 Đặt mua
48 Viettel 0961.77.5050 2.200.000 40 Đặt mua
49 Viettel 0971.12.0505 1.700.000 30 Đặt mua
50 Mobifone 0898.87.3300 800.000 46 Đặt mua
51 Mobifone 0898.87.4455 1.000.000 58 Đặt mua
52 Mobifone 0898.87.0022 800.000 44 Đặt mua
53 Mobifone 089.888.4554 1.200.000 59 Đặt mua
54 Mobifone 089.887.9090 2.900.000 58 Đặt mua
55 Mobifone 089.888.2442 1.200.000 53 Đặt mua
56 Mobifone 0898.87.0044 800.000 48 Đặt mua
57 Viettel 0971.91.3030 1.700.000 33 Đặt mua
58 Mobifone 0898.868.864 2.000.000 65 Đặt mua
59 Viettel 097.123.2200 3.800.000 26 Đặt mua
60 Viettel 0961.01.0011 5.700.000 19 Đặt mua
61 Viettel 0971.36.5151 1.500.000 38 Đặt mua
62 Viettel 096.111.0303 4.500.000 24 Đặt mua
63 Mobifone 089.887.4554 1.000.000 58 Đặt mua
64 Viettel 097.111.4141 6.400.000 29 Đặt mua
65 Viettel 0971.91.0303 1.600.000 33 Đặt mua
66 Mobifone 0898.869.777 5.500.000 69 Đặt mua
67 Viettel 0971.36.0202 1.600.000 30 Đặt mua
68 Mobifone 089.887.3443 1.000.000 54 Đặt mua
69 Mobifone 089.887.3553 1.000.000 56 Đặt mua
70 Viettel 09.6116.5522 4.000.000 37 Đặt mua
71 Mobifone 0898.87.1661 1.200.000 54 Đặt mua
72 Mobifone 0898.87.2020 1.000.000 44 Đặt mua
73 Mobifone 089.887.4334 1.000.000 54 Đặt mua
74 Viettel 0961.89.7070 1.600.000 47 Đặt mua
75 Viettel 0961.80.5050 3.400.000 34 Đặt mua
76 Mobifone 0898.87.5115 1.000.000 52 Đặt mua
77 Mobifone 089.888.1221 2.000.000 47 Đặt mua
78 Mobifone 089.888.4334 1.200.000 55 Đặt mua
79 Viettel 09.6116.0011 5.700.000 25 Đặt mua
80 Mobifone 0898.868.865 3.000.000 66 Đặt mua