Sim Số Đẹp Vĩnh Long

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 089.888.0246 4.000.000 53 Đặt mua
2 Mobifone 0898.868.864 2.000.000 65 Đặt mua
3 Mobifone 0898.868.861 3.000.000 62 Đặt mua
4 Mobifone 089.887.887.6 2.100.000 69 Đặt mua
5 Mobifone 0898.868.865 3.000.000 66 Đặt mua
6 Mobifone 0898.87.8181 2.900.000 58 Đặt mua
7 Mobifone 089.888.1551 2.000.000 53 Đặt mua
8 Mobifone 0898.874.777 2.500.000 65 Đặt mua
9 Mobifone 0898.868.867 3.500.000 68 Đặt mua
10 Mobifone 089.887.9090 2.900.000 58 Đặt mua
11 Mobifone 089.888.1221 2.000.000 47 Đặt mua
12 Mobifone 0898.87.5959 2.900.000 68 Đặt mua
13 Mobifone 0898.42.0123 2.000.000 37 Đặt mua
14 Mobifone 0899.24.1995 2.200.000 56 Đặt mua
15 Mobifone 0896.857.333 2.200.000 52 Đặt mua
16 Mobifone 0896.743.999 5.000.000 64 Đặt mua
17 Mobifone 0898.547.555 2.000.000 56 Đặt mua
18 Mobifone 0898.541.555 2.000.000 50 Đặt mua
19 Mobifone 0898.548.555 2.000.000 57 Đặt mua
20 Mobifone 0898.528.555 3.000.000 55 Đặt mua
21 Mobifone 0898.400.555 2.600.000 44 Đặt mua
22 Mobifone 0898.45.0123 2.000.000 40 Đặt mua
23 Mobifone 0898.502.777 3.500.000 53 Đặt mua
24 Mobifone 0898.13.0123 2.000.000 35 Đặt mua