Sim Số Đối

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0363.018.810 1.109.000 30 Đặt mua
2 Viettel 0358.057.750 699.000 40 Đặt mua
3 Viettel 0378.127.721 769.000 38 Đặt mua
4 Viettel 0334.467.764 699.000 44 Đặt mua
5 Viettel 0399.293.392 2.970.000 49 Đặt mua
6 Viettel 0389.519.915 1.260.000 50 Đặt mua
7 Viettel 0373.567.765 4.980.000 49 Đặt mua
8 Viettel 0378.570.075 1.260.000 42 Đặt mua
9 Viettel 0353.108.801 980.000 29 Đặt mua
10 Viettel 0365.240.042 909.000 26 Đặt mua
11 Viettel 0376.856.658 980.000 54 Đặt mua
12 Viettel 0344.058.850 909.000 37 Đặt mua
13 Viettel 0399.271.172 1.690.000 41 Đặt mua
14 Viettel 0393.921.129 2.540.000 39 Đặt mua
15 Viettel 0359.379.973 1.690.000 55 Đặt mua
16 Viettel 03.5678.6687 1.609.000 56 Đặt mua
17 Viettel 0365.491.194 909.000 42 Đặt mua
18 Viettel 03.6767.3376 980.000 48 Đặt mua
19 Viettel 0399.297.792 1.480.000 57 Đặt mua
20 Viettel 0395.09.2290 979.000 39 Đặt mua
21 Viettel 0398.780.087 1.940.000 50 Đặt mua
22 Viettel 0364.071.170 909.000 29 Đặt mua
23 Viettel 0387.518.815 980.000 46 Đặt mua
24 Viettel 0378.394.493 909.000 50 Đặt mua
25 Viettel 0358.169.961 1.260.000 48 Đặt mua
26 Viettel 0328.813.318 909.000 37 Đặt mua
27 Viettel 0336.613.316 1.119.000 32 Đặt mua
28 Viettel 0339.526.625 980.000 41 Đặt mua
29 Viettel 0362.906.609 909.000 41 Đặt mua
30 Viettel 0397.786.687 1.119.000 61 Đặt mua
31 Viettel 0398.567.765 2.490.000 56 Đặt mua
32 Viettel 0329.675.576 1.790.000 50 Đặt mua
33 Viettel 0337.856.658 2.240.000 51 Đặt mua
34 Viettel 0329.39.11.93 1.790.000 40 Đặt mua
35 Viettel 0372.385.583 1.260.000 44 Đặt mua
36 Viettel 0362.856.658 2.240.000 49 Đặt mua
37 Viettel 0346.983.389 2.240.000 53 Đặt mua
38 Viettel 0337.386.683 3.140.000 47 Đặt mua
39 Viettel 0329.812.218 1.260.000 36 Đặt mua
40 Viettel 0349.983.389 1.790.000 56 Đặt mua
41 Viettel 0382.591.195 1.260.000 43 Đặt mua
42 Viettel 0375.36.11.63 1.260.000 35 Đặt mua
43 Viettel 0337.628.826 2.240.000 45 Đặt mua
44 Viettel 0348.296.692 1.260.000 49 Đặt mua
45 Viettel 0365.672.276 1.330.000 44 Đặt mua
46 Viettel 0377.284.482 1.330.000 45 Đặt mua
47 Viettel 0397.018.810 1.330.000 37 Đặt mua
48 Viettel 0389.567.765 1.330.000 56 Đặt mua
49 Viettel 0379.453.354 1.330.000 43 Đặt mua
50 Viettel 0385.581.185 1.330.000 44 Đặt mua
51 Viettel 0354.491.194 1.330.000 40 Đặt mua
52 Viettel 0356.795.597 1.330.000 56 Đặt mua
53 Viettel 0362.850.058 1.330.000 37 Đặt mua
54 Viettel 0393.298.892 1.330.000 53 Đặt mua
55 Viettel 0364.640.046 1.330.000 33 Đặt mua
56 Viettel 0393.795.597 959.000 57 Đặt mua
57 Viettel 0374.355.553 1.440.000 40 Đặt mua
58 Viettel 0374.944.449 4.940.000 48 Đặt mua
59 Viettel 0343.203.302 755.000 20 Đặt mua
60 Viettel 0348.379.973 1.750.000 53 Đặt mua
61 Viettel 0328.750.057 699.000 37 Đặt mua
62 Viettel 0358.544.445 479.000 42 Đặt mua
63 Viettel 0367.478.874 840.000 54 Đặt mua
64 Viettel 0356.653.356 1.990.000 42 Đặt mua
65 Viettel 0342.577775 7.600.000 47 Đặt mua
66 Viettel 0347.622226 15.300.000 34 Đặt mua
67 Viettel 0343.792.297 930.000 46 Đặt mua
68 Viettel 0325.619.916 1.050.000 42 Đặt mua
69 Viettel 0369.085.580 910.000 44 Đặt mua
70 Viettel 0362.820.028 840.000 31 Đặt mua
71 Viettel 0343.524.425 840.000 32 Đặt mua
72 Viettel 0335.844.448 479.000 43 Đặt mua
73 Viettel 0326.455.554 479.000 39 Đặt mua
74 Viettel 0358.944.449 1.440.000 50 Đặt mua
75 Viettel 0373.400.004 1.440.000 21 Đặt mua
76 Viettel 0383.244442 5.050.000 34 Đặt mua
77 Viettel 0348.508.805 840.000 41 Đặt mua
78 Viettel 0354.015.510 769.000 24 Đặt mua
79 Viettel 0346.705.507 940.000 37 Đặt mua
80 Viettel 0343.719.917 790.000 44 Đặt mua