Sim Số Đối

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0589.065.560 700.000 44 Đặt mua
2 Vietnamobile 0563.461.164 700.000 36 Đặt mua
3 Vietnamobile 0586.485.584 700.000 53 Đặt mua
4 Vietnamobile 0585.306.603 700.000 36 Đặt mua
5 Vietnamobile 0587.647.746 700.000 54 Đặt mua
6 Vietnamobile 0584.852.258 700.000 47 Đặt mua
7 Vietnamobile 0564.109.901 700.000 35 Đặt mua
8 Vietnamobile 0586.580.085 700.000 45 Đặt mua
9 Vietnamobile 0583.286.682 700.000 48 Đặt mua
10 Vietnamobile 0587.812.218 700.000 42 Đặt mua
11 Vietnamobile 0586.482.284 700.000 47 Đặt mua
12 Vietnamobile 0564.093.390 700.000 39 Đặt mua
13 Vietnamobile 0583.560.065 700.000 38 Đặt mua
14 Vietnamobile 0587.417.714 700.000 44 Đặt mua
15 Vietnamobile 0563.899998 5.729.000 66 Đặt mua
16 Gmobile 0599.177771 7.750.000 53 Đặt mua
17 Vietnamobile 0522.239.932 699.000 37 Đặt mua
18 Gmobile 0598.399993 19.500.000 64 Đặt mua
19 Gmobile 0599.133331 7.750.000 37 Đặt mua
20 Vietnamobile 0563.168.861 559.000 44 Đặt mua
21 Vietnamobile 0587.698.896 690.000 66 Đặt mua
22 Gmobile 0598.388883 58.000.000 60 Đặt mua
23 Vietnamobile 0582.633336 2.980.000 39 Đặt mua
24 Vietnamobile 0565.675.576 839.000 52 Đặt mua
25 Vietnamobile 0565.983.389 699.000 56 Đặt mua
26 Gmobile 0598.955559 64.500.000 60 Đặt mua
27 Vietnamobile 0569.392.293 699.000 48 Đặt mua
28 Gmobile 0598.922229 26.000.000 48 Đặt mua
29 Vietnamobile 0565.699.996 6.950.000 64 Đặt mua
30 Vietnamobile 0522.983.389 1.240.000 49 Đặt mua
31 Viettel 0569.619.916 769.000 52 Đặt mua
32 Vietnamobile 0523.698.896 769.000 56 Đặt mua
33 Gmobile 0598.322223 10.400.000 36 Đặt mua
34 Vietnamobile 0523.899.998 8.950.000 62 Đặt mua
35 Vietnamobile 0522.165.561 559.000 33 Đặt mua
36 Gmobile 0598.377773 10.400.000 56 Đặt mua
37 Vietnamobile 0587.699.996 8.950.000 68 Đặt mua
38 Vietnamobile 0582.186.681 664.000 45 Đặt mua
39 Vietnamobile 0582.679.976 690.000 59 Đặt mua
40 Vietnamobile 0522.182.281 489.000 31 Đặt mua
41 Gmobile 0598.199991 16.900.000 60 Đặt mua
42 Viettel 0569.859.958 1.340.000 64 Đặt mua
43 Vietnamobile 0562.899.998 6.240.000 65 Đặt mua
44 Vietnamobile 0589.699.996 20.900.000 70 Đặt mua
45 Vietnamobile 0569.561.165 629.000 44 Đặt mua
46 Vietnamobile 0569.390.093 699.000 44 Đặt mua
47 Vietnamobile 0568.677.776 3.990.000 59 Đặt mua
48 Vietnamobile 0585.322.223 2.990.000 32 Đặt mua
49 Vietnamobile 0562.168.861 690.000 43 Đặt mua
50 Vietnamobile 0584.786.687 629.000 59 Đặt mua
51 Vietnamobile 0565.089.980 699.000 50 Đặt mua
52 Vietnamobile 0522.963.369 1.109.000 45 Đặt mua
53 Gmobile 0598.300003 6.450.000 28 Đặt mua
54 Gmobile 0598.122221 6.450.000 32 Đặt mua
55 Gmobile 0598.188881 32.500.000 56 Đặt mua
56 Vietnamobile 0564.074.470 559.000 37 Đặt mua
57 Vietnamobile 0528.528.825 690.000 45 Đặt mua
58 Vietnamobile 0589.399.993 5.950.000 64 Đặt mua
59 Viettel 0586.789.987 2.690.000 67 Đặt mua
60 Vietnamobile 0569.086.680 690.000 48 Đặt mua