Sim Số Đối

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0918.899998 279.000.000 70 Đặt mua
2 Viettel 0971.899.998 175.000.000 69 Đặt mua
3 Viettel 09793.9999.3 163.000.000 67 Đặt mua
4 Vinaphone 0912.899.998 154.000.000 64 Đặt mua
5 Vinaphone 0917.899.998 150.000.000 69 Đặt mua
6 Mobifone 0933.899998 145.000.000 67 Đặt mua
7 Viettel 0979.299.992 137.000.000 65 Đặt mua
8 Mobifone 0907.966669 120.000.000 58 Đặt mua
9 Mobifone 0789.988889 98.500.000 74 Đặt mua
10 Gmobile 0996.955559 86.600.000 62 Đặt mua
11 Gmobile 0993.899998 86.600.000 73 Đặt mua
12 Gmobile 0993.966669 86.600.000 63 Đặt mua
13 Viettel 0988.599995 83.000.000 71 Đặt mua
14 Viettel 0977.277.772 79.500.000 55 Đặt mua
15 Viettel 0963.388.883 79.500.000 56 Đặt mua
16 Viettel 0989.099990 73.100.000 62 Đặt mua
17 Viettel 0982.922229 68.000.000 45 Đặt mua
18 Vinaphone 0888.699996 68.000.000 72 Đặt mua
19 Mobifone 0905.566665 65.500.000 48 Đặt mua
20 Gmobile 0598.955559 64.500.000 60 Đặt mua
21 Viettel 0338.799997 62.100.000 64 Đặt mua
22 Viettel 0989.599995 61.100.000 72 Đặt mua
23 Viettel 0975.911119 59.500.000 43 Đặt mua
24 Viettel 0968.677776 59.500.000 63 Đặt mua
25 Viettel 0983.922.229 58.500.000 46 Đặt mua
26 Vinaphone 0941.988889 58.000.000 64 Đặt mua
27 Mobifone 0902.822.228 58.000.000 35 Đặt mua
28 Gmobile 0598.388883 58.000.000 60 Đặt mua
29 Mobifone 0937.966669 56.700.000 61 Đặt mua
30 Viettel 0383.599995 54.800.000 60 Đặt mua
31 Vinaphone 0918.399993 54.609.000 60 Đặt mua
32 Mobifone 0908.622.226 54.500.000 37 Đặt mua
33 Mobifone 0789.388883 53.200.000 62 Đặt mua
34 Viettel 0982.088880 48.000.000 51 Đặt mua
35 Vinaphone 0919.088.880 48.000.000 51 Đặt mua
36 Vinaphone 0849.988.889 46.300.000 71 Đặt mua
37 Mobifone 0777.966669 46.000.000 63 Đặt mua
38 Mobifone 0785.922229 46.000.000 46 Đặt mua
39 Vietnamobile 0922.855.558 42.000.000 49 Đặt mua
40 Viettel 0963.599995 41.000.000 64 Đặt mua
41 Viettel 0986.733337 39.600.000 49 Đặt mua
42 Vinaphone 0888.099.990 39.500.000 60 Đặt mua
43 Vinaphone 09.17.199991 39.000.000 55 Đặt mua
44 Mobifone 0902.788.887 39.000.000 57 Đặt mua
45 Vietnamobile 0926.177.771 38.689.000 47 Đặt mua
46 Viettel 0962.822.228 38.000.000 41 Đặt mua
47 Vinaphone 0919.733.337 37.000.000 45 Đặt mua
48 Viettel 0968.766.667 36.600.000 61 Đặt mua
49 Viettel 0984.488884 36.000.000 61 Đặt mua
50 Viettel 0868.066660 36.000.000 46 Đặt mua
51 Mobifone 0931.822228 36.000.000 37 Đặt mua
52 Viettel 0962.811118 36.000.000 37 Đặt mua
53 Mobifone 0901.599.995 36.000.000 56 Đặt mua
54 Vinaphone 0919.300.003 35.000.000 25 Đặt mua
55 Mobifone 0799.699996 35.000.000 73 Đặt mua
56 Vinaphone 0943.388.883 35.000.000 54 Đặt mua
57 Vinaphone 0889.699.996 35.000.000 73 Đặt mua
58 Mobifone 0931.911.119 33.700.000 35 Đặt mua
59 Vietnamobile 0924.255552 33.600.000 39 Đặt mua
60 Viettel 0332.322223 33.100.000 22 Đặt mua
61 Viettel 0366.899998 33.000.000 67 Đặt mua
62 Viettel 0988.300.003 33.000.000 31 Đặt mua
63 Mobifone 0777.566665 32.500.000 55 Đặt mua
64 Gmobile 0598.188881 32.500.000 56 Đặt mua
65 Mobifone 0932.566665 32.500.000 48 Đặt mua
66 Mobifone 0931.800008 32.000.000 29 Đặt mua
67 Vinaphone 0911.277772 32.000.000 43 Đặt mua
68 Mobifone 0932.955.559 31.300.000 52 Đặt mua
69 Viettel 0961.599995 30.900.000 62 Đặt mua
70 Vietnamobile 0922.277.772 30.000.000 45 Đặt mua
71 Vinaphone 0889.966669 30.000.000 67 Đặt mua
72 Vinaphone 0839.899.998 30.000.000 72 Đặt mua
73 Vinaphone 0912.944449 30.000.000 46 Đặt mua
74 Viettel 0979.744.447 29.959.000 55 Đặt mua
75 Mobifone 0931.366663 29.900.000 43 Đặt mua
76 Vietnamobile 0925.177.771 29.409.000 46 Đặt mua
77 Mobifone 0899.299992 29.200.000 66 Đặt mua
78 Vinaphone 0852.899998 28.500.000 67 Đặt mua
79 Viettel 0369.899.998 28.500.000 70 Đặt mua
80 Vietnamobile 0929.822228 28.000.000 44 Đặt mua