Sim Số Tiến

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0367.281.345 650.000 39 Đặt mua
2 Viettel 033.87.56789 110.000.000 56 Đặt mua
3 Viettel 0356.196.234 890.000 39 Đặt mua
4 Viettel 0366.179.789 4.490.000 56 Đặt mua
5 Viettel 0386.198.012 699.000 38 Đặt mua
6 Viettel 0398.719.345 839.000 49 Đặt mua
7 Viettel 0348.074.345 850.000 38 Đặt mua
8 Viettel 0397.133.567 1.610.000 44 Đặt mua
9 Viettel 0346.739.234 699.000 41 Đặt mua
10 Viettel 0347.614.345 769.000 37 Đặt mua
11 Viettel 0346.028.234 769.000 32 Đặt mua
12 Viettel 0385.81.3345 959.000 40 Đặt mua
13 Viettel 0328.413.234 699.000 30 Đặt mua
14 Viettel 0365.934.234 699.000 39 Đặt mua
15 Viettel 0375.845.123 769.000 38 Đặt mua
16 Viettel 0328.528.012 629.000 31 Đặt mua
17 Viettel 0362.749.567 850.000 49 Đặt mua
18 Viettel 0349.369.123 850.000 40 Đặt mua
19 Viettel 0354.85.1123 769.000 32 Đặt mua
20 Viettel 0396.479.345 1.184.000 50 Đặt mua
21 Viettel 0348.73.0345 769.000 37 Đặt mua
22 Viettel 0339.023.012 1.260.000 23 Đặt mua
23 Viettel 0398.694.234 909.000 48 Đặt mua
24 Viettel 0338.146.345 909.000 37 Đặt mua
25 Viettel 0388.619.012 890.000 38 Đặt mua
26 Viettel 0392.491.456 909.000 43 Đặt mua
27 Viettel 0375.417.234 909.000 36 Đặt mua
28 Viettel 0396.918.234 909.000 45 Đặt mua
29 Viettel 0386.194.012 909.000 34 Đặt mua
30 Viettel 0357.336.012 909.000 30 Đặt mua
31 Viettel 0369.487.012 909.000 40 Đặt mua
32 Viettel 0372.861.345 909.000 39 Đặt mua
33 Viettel 0397.703.234 909.000 38 Đặt mua
34 Viettel 0365.787.345 2.880.000 48 Đặt mua
35 Viettel 0367.479.345 909.000 48 Đặt mua
36 Viettel 0363.460.345 909.000 34 Đặt mua
37 Viettel 0375.900.234 979.000 33 Đặt mua
38 Viettel 0387.056.123 980.000 35 Đặt mua
39 Viettel 0377.859.234 909.000 48 Đặt mua
40 Viettel 0326.149.123 909.000 31 Đặt mua
41 Viettel 03678.89.678 6.800.000 62 Đặt mua
42 Viettel 0349.208.345 909.000 38 Đặt mua
43 Viettel 0368.435.234 909.000 38 Đặt mua
44 Viettel 0394.625.456 909.000 44 Đặt mua
45 Viettel 0374.817.345 909.000 42 Đặt mua
46 Viettel 0369.649.234 909.000 46 Đặt mua
47 Viettel 0397.289.012 909.000 41 Đặt mua
48 Viettel 0356.497.234 909.000 43 Đặt mua
49 Viettel 0392.734.123 909.000 34 Đặt mua
50 Viettel 0328.457.456 1.690.000 44 Đặt mua
51 Viettel 0359.695.012 1.119.000 40 Đặt mua
52 Viettel 0396.787.012 909.000 43 Đặt mua
53 Viettel 0389.057.345 909.000 44 Đặt mua
54 Viettel 0357.453.234 909.000 36 Đặt mua
55 Viettel 0337.836.345 1.260.000 42 Đặt mua
56 Viettel 0376.872.123 909.000 39 Đặt mua
57 Viettel 0367.538.123 909.000 38 Đặt mua
58 Viettel 0368.089.234 909.000 43 Đặt mua
59 Viettel 0348.430.345 909.000 34 Đặt mua
60 Viettel 0372.953.345 1.260.000 41 Đặt mua
61 Viettel 0367.207.345 909.000 37 Đặt mua
62 Viettel 0334.756.345 909.000 40 Đặt mua
63 Viettel 0372.677.345 909.000 44 Đặt mua
64 Viettel 0395.953.012 980.000 37 Đặt mua
65 Viettel 0365.237.123 2.110.000 32 Đặt mua
66 Viettel 0359.406.345 909.000 39 Đặt mua
67 Viettel 0326.301.123 909.000 21 Đặt mua
68 Viettel 0369.597.123 1.690.000 45 Đặt mua
69 Viettel 0373.617.345 909.000 39 Đặt mua
70 Viettel 0336.914.123 909.000 32 Đặt mua
71 Viettel 0372.293.234 909.000 35 Đặt mua
72 Viettel 0358.832.234 909.000 38 Đặt mua
73 Viettel 0354.425.345 909.000 35 Đặt mua
74 Viettel 0392.674.234 909.000 40 Đặt mua
75 Viettel 0336.626.012 1.260.000 29 Đặt mua
76 Viettel 0349.539.234 909.000 42 Đặt mua
77 Viettel 0353.042.123 909.000 23 Đặt mua
78 Viettel 0385.184.234 909.000 38 Đặt mua
79 Viettel 0395.124.234 909.000 33 Đặt mua
80 Viettel 0344.784.123 909.000 36 Đặt mua