Sim Số Tiến

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0969.83.6789 168.000.000 65 Đặt mua
2 Vinaphone 0913.99.6789 310.000.000 61 Đặt mua
3 Viettel 0968.95.6789 568.000.000 67 Đặt mua
4 Viettel 0989.92.3456 268.000.000 55 Đặt mua
5 Mobifone 090.37.23456 110.000.000 39 Đặt mua
6 Mobifone 0933.89.6789 179.000.000 62 Đặt mua
7 Viettel 096.59.23456 118.000.000 49 Đặt mua
8 Mobifone 0908.16.6789 139.000.000 54 Đặt mua
9 Vinaphone 09.1994.6789 188.000.000 62 Đặt mua
10 Viettel 0986.77.6789 188.000.000 67 Đặt mua
11 Viettel 0966.17.6789 129.000.000 59 Đặt mua
12 Mobifone 0937.22.6789 123.000.000 53 Đặt mua
13 Viettel 0975.01.2345 268.000.000 36 Đặt mua
14 Mobifone 0939.28.6789 139.000.000 61 Đặt mua
15 Mobifone 0901.63.6789 129.000.000 49 Đặt mua
16 Vinaphone 091.58.23456 110.000.000 43 Đặt mua
17 Viettel 09.84.87.6789 105.000.000 66 Đặt mua
18 Viettel 098.168.6789 268.000.000 62 Đặt mua
19 Viettel 0986.44.6789 139.000.000 61 Đặt mua
20 Viettel 0965.01.2345 245.000.000 35 Đặt mua
21 Vinaphone 0911.89.6789 179.000.000 58 Đặt mua
22 Vinaphone 0888.12.3456 456.000.000 45 Đặt mua
23 Viettel 0966.44.5678 155.000.000 55 Đặt mua
24 Viettel 0979.46.6789 123.000.000 65 Đặt mua
25 Vinaphone 094.111.6789 168.000.000 46 Đặt mua
26 Mobifone 0936.31.6789 110.000.000 52 Đặt mua
27 Viettel 0989.64.5678 155.000.000 62 Đặt mua
28 Viettel 098.999.5678 148.000.000 70 Đặt mua
29 Viettel 0977.11.6789 199.000.000 55 Đặt mua
30 Viettel 0969.345678 888.000.000 57 Đặt mua
31 Viettel 098.222.5678 126.000.000 49 Đặt mua
32 Viettel 0988.32.3456 268.000.000 48 Đặt mua
33 Mobifone 0908.61.6789 139.000.000 54 Đặt mua
34 Mobifone 0932.32.3456 129.000.000 37 Đặt mua
35 Vinaphone 091.4567.789 158.000.000 56 Đặt mua
36 Viettel 033.87.56789 110.000.000 56 Đặt mua
37 Viettel 098.3333.789 150.000.000 53 Đặt mua
38 Mobifone 090.11.56789 599.000.000 46 Đặt mua
39 Mobifone 07.8668.6789 110.000.000 65 Đặt mua
40 Vinaphone 081.888.6789 119.000.000 63 Đặt mua
41 Viettel 033.62.56789 132.000.000 49 Đặt mua
42 Vinaphone 08.1988.6789 140.000.000 64 Đặt mua
43 Viettel 0989.899.789 139.000.000 76 Đặt mua
44 Viettel 09.7891.5678 105.000.000 60 Đặt mua
45 Mobifone 0901.87.6789 119.000.000 55 Đặt mua
46 Viettel 0984.63.6789 139.000.000 60 Đặt mua
47 Mobifone 0909.31.6789 165.000.000 52 Đặt mua
48 Viettel 032.66.56789 121.000.000 52 Đặt mua
49 Vietnamobile 0565.65.6789 177.000.000 57 Đặt mua
50 Viettel 0976.50.6789 101.000.000 57 Đặt mua
51 Vinaphone 08.12345.456 301.000.000 38 Đặt mua
52 Viettel 0397.056.789 162.000.000 54 Đặt mua
53 Vinaphone 0888.67.6789 115.000.000 67 Đặt mua
54 Viettel 0326.456.789 400.000.000 50 Đặt mua
55 Viettel 0398.76.6789 116.000.000 63 Đặt mua
56 Mobifone 0909.36.6789 235.000.000 57 Đặt mua
57 Viettel 0985.84.6789 116.000.000 64 Đặt mua
58 Mobifone 0935.445678 130.000.000 51 Đặt mua
59 Viettel 0352.123456 123.000.000 31 Đặt mua
60 Mobifone 07.886.56789 173.000.000 64 Đặt mua
61 Mobifone 0799.234567 313.000.000 52 Đặt mua
62 Vinaphone 082.2345.789 166.000.000 48 Đặt mua
63 Vinaphone 0826.345678 390.000.000 49 Đặt mua
64 Vietnamobile 0929.38.6789 110.000.000 61 Đặt mua
65 Viettel 0983.44.6789 169.000.000 58 Đặt mua
66 Viettel 0363.956789 145.000.000 56 Đặt mua
67 Vinaphone 088888.5678 279.000.000 66 Đặt mua
68 Mobifone 078.98.56789 189.000.000 67 Đặt mua
69 Mobifone 0706.345678 353.000.000 46 Đặt mua
70 Viettel 0988.98.5678 188.000.000 68 Đặt mua
71 Vinaphone 08.5555.6789 600.000.000 58 Đặt mua
72 Vinaphone 085.5678.789 108.000.000 63 Đặt mua
73 Mobifone 0937.23.4567 480.000.000 46 Đặt mua
74 Mobifone 0789.456789 1.380.000.000 63 Đặt mua
75 Viettel 0386.0.56789 101.000.000 52 Đặt mua
76 Viettel 0966.14.6789 110.000.000 56 Đặt mua
77 Viettel 0968.64.6789 100.000.000 63 Đặt mua
78 Vietnamobile 0923.54.5678 726.609.000 49 Đặt mua
79 Vietnamobile 0929.83.6789 114.000.000 61 Đặt mua
80 Viettel 0981.567.789 111.000.000 60 Đặt mua