Sim Số Tiến

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.868.2345 5.800.000 43 Đặt mua
2 Mobifone 0765.29.2345 3.300.000 43 Đặt mua
3 Mobifone 070.868.0123 2.300.000 35 Đặt mua
4 Mobifone 0798.68.0123 2.300.000 44 Đặt mua
5 Mobifone 0767.789.678 5.500.000 65 Đặt mua
6 Mobifone 0703.26.2345 2.400.000 32 Đặt mua
7 Mobifone 0783.22.1234 2.500.000 32 Đặt mua
8 Mobifone 0708.33.2345 4.000.000 35 Đặt mua
9 Mobifone 0708.92.0123 2.200.000 32 Đặt mua
10 Mobifone 0703.17.1234 2.000.000 28 Đặt mua
11 Mobifone 0708.65.1234 2.400.000 36 Đặt mua
12 Mobifone 0798.58.0123 3.000.000 43 Đặt mua
13 Mobifone 0765.69.2345 3.300.000 47 Đặt mua
14 Mobifone 0703.23.0123 1.400.000 21 Đặt mua
15 Mobifone 0792.33.2345 4.000.000 38 Đặt mua
16 Mobifone 07.9779.0123 4.000.000 45 Đặt mua
17 Mobifone 0703.27.1234 2.300.000 29 Đặt mua
18 Mobifone 0783.22.0123 1.500.000 28 Đặt mua
19 Mobifone 0703.27.2345 2.300.000 33 Đặt mua
20 Mobifone 0776.79.1234 4.000.000 46 Đặt mua
21 Mobifone 0703.23.1234 2.500.000 25 Đặt mua
22 Mobifone 07.0440.0123 1.800.000 21 Đặt mua
23 Mobifone 0708.69.2345 3.300.000 44 Đặt mua
24 Mobifone 0703.22.1234 2.500.000 24 Đặt mua
25 Mobifone 0708.65.0123 2.100.000 32 Đặt mua
26 Mobifone 07.6969.0123 3.500.000 43 Đặt mua
27 Mobifone 0708.84.1234 2.200.000 37 Đặt mua
28 Mobifone 0765.23.1234 2.500.000 33 Đặt mua
29 Mobifone 079.222.0123 8.500.000 28 Đặt mua
30 Mobifone 070.884.2345 3.000.000 41 Đặt mua
31 Mobifone 0707.78.0123 2.200.000 35 Đặt mua
32 Viettel 0367.281.345 650.000 39 Đặt mua
33 Viettel 0986.77.6789 188.000.000 67 Đặt mua
34 Vinaphone 0912.88.3456 63.000.000 46 Đặt mua
35 Mobifone 090.11.56789 599.000.000 46 Đặt mua
36 Mobifone 0908.61.6789 139.000.000 54 Đặt mua
37 Viettel 0988.32.3456 268.000.000 48 Đặt mua
38 Mobifone 0932.32.3456 129.000.000 37 Đặt mua
39 Mobifone 09.343.01234 39.000.000 29 Đặt mua
40 Viettel 0965.01.2345 245.000.000 35 Đặt mua
41 Mobifone 0901.63.6789 129.000.000 49 Đặt mua
42 Vinaphone 088886.3456 50.000.000 56 Đặt mua
43 Vinaphone 09.139.01234 52.000.000 32 Đặt mua
44 Vinaphone 0913.99.6789 310.000.000 61 Đặt mua
45 Mobifone 0936.31.6789 110.000.000 52 Đặt mua
46 Viettel 0989.64.5678 155.000.000 62 Đặt mua
47 Vinaphone 0888.12.3456 456.000.000 45 Đặt mua
48 Mobifone 0939.28.6789 139.000.000 61 Đặt mua
49 Vinaphone 091.4567.789 158.000.000 56 Đặt mua
50 Vinaphone 09.1994.6789 188.000.000 62 Đặt mua
51 Vinaphone 091.58.23456 110.000.000 43 Đặt mua
52 Vinaphone 0911.89.6789 179.000.000 58 Đặt mua
53 Mobifone 090.11.01234 50.000.000 21 Đặt mua
54 Mobifone 090.37.23456 110.000.000 39 Đặt mua
55 Vinaphone 0917.33.5678 55.000.000 49 Đặt mua
56 Mobifone 0933.89.6789 179.000.000 62 Đặt mua
57 Viettel 098.999.5678 148.000.000 70 Đặt mua
58 Viettel 0975.01.2345 268.000.000 36 Đặt mua
59 Viettel 0969.345678 888.000.000 57 Đặt mua
60 Mobifone 07.9999.3456 79.000.000 61 Đặt mua
61 Viettel 0968.95.6789 568.000.000 67 Đặt mua
62 Mobifone 0908.16.6789 139.000.000 54 Đặt mua
63 Viettel 098.222.5678 126.000.000 49 Đặt mua
64 Viettel 096.59.23456 118.000.000 49 Đặt mua
65 Viettel 0966.17.6789 129.000.000 59 Đặt mua
66 Mobifone 093.76.23456 88.000.000 45 Đặt mua
67 Viettel 0989.92.3456 268.000.000 55 Đặt mua
68 Vinaphone 0917.32.3456 93.000.000 40 Đặt mua
69 Viettel 0979.46.6789 123.000.000 65 Đặt mua
70 Mobifone 09.343.23456 93.000.000 39 Đặt mua
71 Mobifone 0937.22.6789 123.000.000 53 Đặt mua
72 Viettel 0969.83.6789 168.000.000 65 Đặt mua
73 Viettel 0988.00.3456 99.000.000 43 Đặt mua
74 Viettel 0966.44.5678 155.000.000 55 Đặt mua
75 Viettel 09.789.14567 42.000.000 56 Đặt mua
76 Vinaphone 094.111.6789 168.000.000 46 Đặt mua
77 Viettel 09.84.87.6789 105.000.000 66 Đặt mua
78 Viettel 0977.11.6789 199.000.000 55 Đặt mua
79 Vinaphone 08886.23456 95.000.000 50 Đặt mua
80 Vinaphone 0918.55.3456 39.000.000 46 Đặt mua