Sim Số Tiến

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0708.33.2345 4.000.000 35 Đặt mua
2 Mobifone 0792.33.2345 4.000.000 38 Đặt mua
3 Mobifone 0765.69.2345 3.300.000 47 Đặt mua
4 Mobifone 0703.23.1234 2.500.000 25 Đặt mua
5 Mobifone 0708.69.2345 3.300.000 44 Đặt mua
6 Mobifone 07.9779.0123 4.000.000 45 Đặt mua
7 Mobifone 079.222.0123 8.500.000 28 Đặt mua
8 Mobifone 0776.79.1234 4.000.000 46 Đặt mua
9 Mobifone 0703.27.2345 2.300.000 33 Đặt mua
10 Mobifone 0798.68.0123 2.300.000 44 Đặt mua
11 Mobifone 0708.65.1234 2.400.000 36 Đặt mua
12 Mobifone 0708.84.1234 2.200.000 37 Đặt mua
13 Mobifone 07.0440.0123 1.800.000 21 Đặt mua
14 Mobifone 07.6969.0123 3.500.000 43 Đặt mua
15 Mobifone 0703.23.0123 1.400.000 21 Đặt mua
16 Mobifone 0765.23.1234 2.500.000 33 Đặt mua
17 Mobifone 0708.92.0123 2.200.000 32 Đặt mua
18 Mobifone 0703.17.1234 2.000.000 28 Đặt mua
19 Mobifone 0798.58.0123 3.000.000 43 Đặt mua
20 Mobifone 0707.78.0123 2.200.000 35 Đặt mua
21 Mobifone 070.868.2345 5.800.000 43 Đặt mua
22 Mobifone 0783.22.1234 2.500.000 32 Đặt mua
23 Mobifone 0767.789.678 5.500.000 65 Đặt mua
24 Mobifone 0783.22.0123 1.500.000 28 Đặt mua