Sim Số Tiến

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0995.563.234 750.000 46 Đặt mua
2 Gmobile 0996.738.567 890.000 60 Đặt mua
3 Gmobile 0993.162.234 750.000 39 Đặt mua
4 Gmobile 0993.365.345 860.000 47 Đặt mua
5 Gmobile 0996.116678 6.250.000 53 Đặt mua
6 Gmobile 0996.756.567 1.340.000 60 Đặt mua
7 Gmobile 0996.738.789 1.700.000 66 Đặt mua
8 Gmobile 0995.03.6789 50.100.000 56 Đặt mua
9 Gmobile 0996.768.456 1.109.000 60 Đặt mua
10 Gmobile 0995.374.345 690.000 49 Đặt mua
11 Gmobile 099.79.66789 104.000.000 70 Đặt mua
12 Gmobile 0995.55.2345 28.500.000 47 Đặt mua
13 Gmobile 0996.421.345 640.000 43 Đặt mua
14 Gmobile 0997.306.123 664.000 40 Đặt mua
15 Gmobile 0997.869.345 1.184.000 60 Đặt mua
16 Gmobile 0599.047.456 1.010.000 49 Đặt mua
17 Gmobile 0996.462.123 590.000 42 Đặt mua
18 Gmobile 0994.978.345 690.000 58 Đặt mua
19 Gmobile 0996.738.678 890.000 63 Đặt mua
20 Gmobile 0994.818.789 3.140.000 63 Đặt mua
21 Gmobile 0996.117789 6.250.000 57 Đặt mua
22 Gmobile 0996.747.567 840.000 60 Đặt mua
23 Gmobile 0996.726.456 840.000 54 Đặt mua
24 Gmobile 0996.762.789 1.430.000 63 Đặt mua
25 Gmobile 0996.736.678 890.000 61 Đặt mua
26 Gmobile 0993.86.3456 13.500.000 53 Đặt mua
27 Gmobile 0996.678.012 690.000 48 Đặt mua
28 Gmobile 0996.764.456 692.000 56 Đặt mua
29 Gmobile 0996.59.6789 45.000.000 68 Đặt mua
30 Gmobile 0996.761.789 1.430.000 62 Đặt mua
31 Gmobile 0995.66.6789 240.000.000 65 Đặt mua
32 Gmobile 0996.725.789 1.700.000 62 Đặt mua
33 Gmobile 0995.86.1345 860.000 50 Đặt mua
34 Gmobile 0993.038.345 690.000 44 Đặt mua
35 Gmobile 0993.36.3456 13.500.000 48 Đặt mua
36 Gmobile 0997.869.123 959.000 54 Đặt mua
37 Gmobile 0996.571123 1.259.000 43 Đặt mua
38 Gmobile 0996.759.456 840.000 60 Đặt mua
39 Gmobile 0994.08.6345 699.000 48 Đặt mua
40 Gmobile 0993.817.789 959.000 61 Đặt mua
41 Gmobile 0996.751.789 1.340.000 61 Đặt mua
42 Gmobile 099.55.22.678 3.310.000 53 Đặt mua
43 Gmobile 0996.739.456 840.000 58 Đặt mua
44 Gmobile 0996.759.567 890.000 63 Đặt mua
45 Gmobile 0599.567.789 28.500.000 65 Đặt mua
46 Gmobile 0996.728.789 1.700.000 65 Đặt mua
47 Gmobile 0996.113.123 2.990.000 35 Đặt mua
48 Gmobile 0997.698.123 860.000 54 Đặt mua
49 Gmobile 0996.37.6789 69.000.000 64 Đặt mua
50 Gmobile 0995.09.6789 46.000.000 62 Đặt mua
51 Gmobile 0993.511.345 690.000 40 Đặt mua
52 Gmobile 0993.811.345 690.000 43 Đặt mua
53 Gmobile 0996.759.678 890.000 66 Đặt mua
54 Gmobile 099.6666789 516.000.000 66 Đặt mua
55 Gmobile 0592.000.456 1.610.000 31 Đặt mua
56 Gmobile 0993.365.234 860.000 44 Đặt mua
57 Gmobile 0997.98.6789 51.300.000 72 Đặt mua
58 Gmobile 0997.899.123 1.184.000 57 Đặt mua
59 Gmobile 0996.770.567 1.184.000 56 Đặt mua
60 Gmobile 0996.744.678 840.000 60 Đặt mua
61 Gmobile 099.55.88.567 2.750.000 62 Đặt mua
62 Gmobile 0996.682.123 1.109.000 46 Đặt mua
63 Gmobile 0994.80.6789 31.500.000 60 Đặt mua
64 Gmobile 0993.512.234 690.000 38 Đặt mua
65 Gmobile 0995.936.234 1.470.000 50 Đặt mua
66 Gmobile 0995.513.234 664.000 41 Đặt mua
67 Gmobile 0993.495.345 699.000 51 Đặt mua
68 Gmobile 0996.766.567 1.430.000 61 Đặt mua
69 Gmobile 0995.415.345 750.000 45 Đặt mua
70 Gmobile 0996.758.678 930.000 65 Đặt mua
71 Gmobile 0993.89.3456 13.500.000 56 Đặt mua
72 Gmobile 0996.773.789 3.500.000 65 Đặt mua
73 Gmobile 0996.93.6789 54.700.000 66 Đặt mua
74 Gmobile 0993.026.123 762.000 35 Đặt mua
75 Gmobile 0996.776.567 1.259.000 62 Đặt mua
76 Gmobile 0997.978.789 13.300.000 73 Đặt mua
77 Gmobile 0993.376.123 615.000 43 Đặt mua
78 Gmobile 0996.769.567 890.000 64 Đặt mua
79 Gmobile 0996.745.567 680.000 58 Đặt mua
80 Gmobile 0997.677.345 762.000 57 Đặt mua