Sim Số Tiến

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Máy bàn 028.2237.2345 2.830.000 38 Đặt mua
2 Máy bàn 02462925789 3.000.000 54 Đặt mua
3 Máy bàn 028.6657.0123 2.830.000 40 Đặt mua
4 Máy bàn 024.2215.0123 2.630.000 22 Đặt mua
5 Máy bàn 028.2249.2345 2.830.000 41 Đặt mua
6 Máy bàn 024.2234.0123 2.630.000 23 Đặt mua
7 Máy bàn 024.2246.0123 2.630.000 26 Đặt mua
8 Máy bàn 024.2266.4567 2.630.000 44 Đặt mua
9 Máy bàn 028.2262.1234 2.830.000 32 Đặt mua
10 Máy bàn 028.2205.3456 2.830.000 37 Đặt mua
11 Máy bàn 028.2265.4567 2.830.000 47 Đặt mua
12 Máy bàn 028.2238.2345 2.830.000 39 Đặt mua
13 Máy bàn 028.2243.2345 2.830.000 35 Đặt mua
14 Máy bàn 028.2218.0123 2.830.000 29 Đặt mua
15 Máy bàn 028.6652.5678 2.830.000 55 Đặt mua
16 Máy bàn 028.2229.5678 2.830.000 51 Đặt mua
17 Máy bàn 024.6259.2345 2.630.000 42 Đặt mua
18 Máy bàn 028.2206.3456 2.830.000 38 Đặt mua
19 Máy bàn 028.2244.6789 2.830.000 52 Đặt mua
20 Máy bàn 024.2246.5678 2.630.000 46 Đặt mua
21 Máy bàn 02462957789 3.500.000 59 Đặt mua
22 Máy bàn 024.6686.3456 2.630.000 50 Đặt mua
23 Máy bàn 024.6662.2345 2.630.000 40 Đặt mua
24 Máy bàn 028.6680.4567 2.830.000 52 Đặt mua