Sim Số Tiến

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.2526.2345 967.898.000.000 37 Đặt mua
2 Vinaphone 0913.45.6789 18.000.000.000 52 Đặt mua
3 Vinaphone 08.23456789 11.000.209.000 52 Đặt mua
4 Mobifone 079.3456789 3.900.000.000 58 Đặt mua
5 Viettel 0969.456789 2.500.000.000 63 Đặt mua
6 Mobifone 09.3333.6789 2.370.000.000 51 Đặt mua
7 Viettel 098.2345678 2.200.000.000 52 Đặt mua
8 Viettel 098.2345678 2.200.000.000 52 Đặt mua
9 Viettel 098.2345678 2.200.000.000 52 Đặt mua
10 Viettel 0972.34.5678 2.000.209.000 51 Đặt mua
11 Viettel 036.3456789 2.000.209.000 51 Đặt mua
12 Mobifone 09.0123.6789 2.000.209.000 45 Đặt mua
13 Viettel 0972.34.5678 1.900.000.000 51 Đặt mua
14 Viettel 097.2345678 1.900.000.000 51 Đặt mua
15 Mobifone 0789.456789 1.380.000.000 63 Đặt mua
16 Vinaphone 08.5.2345678 1.200.000.000 48 Đặt mua
17 Gmobile 0996.456.789 1.100.000.000 63 Đặt mua
18 Viettel 0988.234567 999.000.000 52 Đặt mua
19 Vinaphone 082.2345678 950.000.000 45 Đặt mua
20 Vietnamobile 0929.96.6789 910.609.000 65 Đặt mua
21 Viettel 0969.345678 888.000.000 57 Đặt mua
22 Gmobile 0997.345678 880.000.000 58 Đặt mua
23 Viettel 0969.345678 843.000.000 57 Đặt mua
24 Viettel 0969.345678 843.000.000 57 Đặt mua
25 Vietnamobile 0567.456789 825.000.000 57 Đặt mua
26 Mobifone 0765.456789 825.000.000 57 Đặt mua
27 Viettel 0967.85.6789 816.000.000 65 Đặt mua
28 Viettel 09.678.56789 816.000.000 65 Đặt mua
29 Viettel 09.678.56789 816.000.000 65 Đặt mua
30 Mobifone 0905.345678 807.000.000 47 Đặt mua
31 Viettel 098.83.56789 799.000.000 63 Đặt mua
32 Viettel 0988.356789 799.000.000 63 Đặt mua
33 Vinaphone 0912.25.6789 790.000.000 49 Đặt mua
34 Vinaphone 0912.25.6789 790.000.000 49 Đặt mua
35 Vinaphone 08888.34567 790.000.000 57 Đặt mua
36 Mobifone 0934.34.5678 765.000.000 49 Đặt mua
37 Vietnamobile 0923.54.5678 726.609.000 49 Đặt mua
38 Viettel 0977.234567 674.000.000 50 Đặt mua
39 Viettel 0979.234567 674.000.000 52 Đặt mua
40 Viettel 0977.234567 674.000.000 50 Đặt mua
41 Viettel 0979.234567 674.000.000 52 Đặt mua
42 Vietnamobile 09.222.56789 650.000.000 50 Đặt mua
43 Viettel 0869.456789 617.000.000 62 Đặt mua
44 Vinaphone 0888888.789 601.000.000 72 Đặt mua
45 Vinaphone 08.5555.6789 600.000.000 58 Đặt mua
46 Mobifone 090.11.56789 599.000.000 46 Đặt mua
47 Mobifone 090.11.56789 590.000.000 46 Đặt mua
48 Mobifone 090.11.56789 590.000.000 46 Đặt mua
49 Viettel 0989.35.6789 570.000.000 64 Đặt mua
50 Mobifone 0707.456789 570.000.000 53 Đặt mua
51 Vietnamobile 0928.12.3456 569.259.000 40 Đặt mua
52 Viettel 09.689.56789 568.000.000 67 Đặt mua
53 Viettel 0968.95.6789 568.000.000 67 Đặt mua
54 Viettel 09689.56789 568.000.000 67 Đặt mua
55 Viettel 09.8888.2345 560.000.000 55 Đặt mua
56 Viettel 0967.89.2345 560.000.000 53 Đặt mua
57 Viettel 097.33.56789 555.000.000 57 Đặt mua
58 Viettel 097.999.6789 525.000.000 73 Đặt mua
59 Mobifone 0795.456.789 522.000.000 60 Đặt mua
60 Gmobile 099.6666789 516.000.000 66 Đặt mua
61 Viettel 0988.012345 500.000.000 40 Đặt mua
62 Viettel 0389.456789 489.000.000 59 Đặt mua
63 Viettel 0389.456789 489.000.000 59 Đặt mua
64 Mobifone 0937.23.4567 480.000.000 46 Đặt mua
65 Mobifone 09.0123.3456 475.000.000 33 Đặt mua
66 Vinaphone 0888.37.6789 471.000.000 64 Đặt mua
67 Vietnamobile 0922.156789 470.000.000 49 Đặt mua
68 Vietnamobile 0927.12.3456 469.000.000 39 Đặt mua
69 Vinaphone 0828.345678 468.000.000 51 Đặt mua
70 Vinaphone 0854.456789 460.000.000 56 Đặt mua
71 Vinaphone 0916.95.6789 460.000.000 60 Đặt mua
72 Vinaphone 09169.56789 460.000.000 60 Đặt mua
73 Vinaphone 094.1345678 456.000.000 47 Đặt mua
74 Vinaphone 0888.12.3456 456.000.000 45 Đặt mua
75 Mobifone 0797.45.6789 455.000.000 62 Đặt mua
76 Mobifone 0797.456789 455.000.000 62 Đặt mua
77 Vinaphone 0941.345678 450.209.000 47 Đặt mua
78 Vinaphone 0834.34.5678 450.000.000 48 Đặt mua
79 Vinaphone 0855.456789 450.000.000 57 Đặt mua
80 Mobifone 0789.66.6789 450.000.000 66 Đặt mua
DMCA.com Protection Status