Sim Tam Hoa 0 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 03751.000.51 390.000 22 Đặt mua
2 Viettel 0399.000.400 390.000 25 Đặt mua
3 Viettel 034942.000.1 390.000 23 Đặt mua
4 Viettel 0328.000.306 390.000 22 Đặt mua
5 Viettel 0965.000.954 390.000 38 Đặt mua
6 Viettel 097254.000.6 390.000 33 Đặt mua
7 Viettel 03543.000.34 390.000 22 Đặt mua
8 Viettel 086975.000.1 390.000 36 Đặt mua
9 Viettel 03595.0000.3 390.000 25 Đặt mua
10 Viettel 03443.0000.1 390.000 15 Đặt mua
11 Viettel 09839.000.13 390.000 33 Đặt mua
12 Viettel 03351.0000.6 390.000 18 Đặt mua
13 Viettel 03422.0000.6 390.000 17 Đặt mua
14 Viettel 03861.0000.9 390.000 27 Đặt mua
15 Viettel 034642.000.6 390.000 25 Đặt mua
16 Viettel 096443.000.2 390.000 28 Đặt mua
17 Viettel 03836.0000.8 390.000 28 Đặt mua
18 Viettel 0867.000.744 390.000 36 Đặt mua
19 Viettel 0973.000.483 390.000 34 Đặt mua
20 Viettel 0357.10.0011 390.000 18 Đặt mua
21 Viettel 03598.0000.5 390.000 30 Đặt mua
22 Viettel 03834.0000.1 390.000 19 Đặt mua
23 Viettel 0365.000.139 390.000 27 Đặt mua
24 Viettel 03539.0000.4 390.000 24 Đặt mua