Sim Tam Hoa 0 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0981.000.888 239.000.000 42 Đặt mua
2 Viettel 0971.000.555 173.000.000 32 Đặt mua
3 Viettel 09.66.000009 155.000.000 30 Đặt mua
4 Viettel 0987.00000.9 252.000.000 33 Đặt mua
5 Viettel 0988.000007 188.000.000 32 Đặt mua
6 Viettel 0979.000.333 199.000.000 34 Đặt mua
7 Gmobile 0994.000.888 106.000.000 46 Đặt mua
8 Viettel 0333.000.333 599.750.000 18 Đặt mua
9 Viettel 0988.0000.80 123.000.000 33 Đặt mua
10 Viettel 0987.00000.7 613.000.000 31 Đặt mua
11 Gmobile 0995.000.999 233.000.000 50 Đặt mua
12 Viettel 0981.000.777 147.000.000 39 Đặt mua
13 Viettel 0977.000.333 199.000.000 32 Đặt mua
14 Viettel 0965.000.666 177.000.000 38 Đặt mua
15 Viettel 0961.000.888 176.000.000 40 Đặt mua
16 Viettel 0988.000.004 133.000.000 29 Đặt mua
17 Viettel 0356.000.999 150.000.000 41 Đặt mua
18 Viettel 0961.000.111 128.000.000 19 Đặt mua
19 Viettel 0968.000.111 180.000.000 26 Đặt mua
DMCA.com Protection Status