Sim Tam Hoa 0 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0993.000006 10.800.000 27 Đặt mua
2 Gmobile 0993.000.309 1.340.000 33 Đặt mua
3 Gmobile 0993.000005 10.800.000 26 Đặt mua
4 Gmobile 0995.000.999 237.000.000 50 Đặt mua
5 Gmobile 0995.00.05.06 629.000 34 Đặt mua
6 Gmobile 09973.000.97 629.000 44 Đặt mua
7 Gmobile 0993.000.869 1.340.000 44 Đặt mua
8 Gmobile 0995.00.05.07 629.000 35 Đặt mua
9 Gmobile 0997.00000.8 20.900.000 33 Đặt mua
10 Gmobile 0993.000.396 1.340.000 39 Đặt mua
11 Gmobile 0993.000.289 1.610.000 40 Đặt mua
12 Gmobile 0993.000.579 1.610.000 42 Đặt mua
13 Gmobile 0993.000.398 1.340.000 41 Đặt mua
14 Gmobile 0995.00.04.08 629.000 35 Đặt mua
15 Gmobile 099789.000.3 629.000 45 Đặt mua
16 Gmobile 099789.000.6 629.000 48 Đặt mua
17 Gmobile 0997.66.00.06 1.340.000 43 Đặt mua
18 Gmobile 099789.000.4 629.000 46 Đặt mua
19 Gmobile 0997.000003 17.100.000 28 Đặt mua
20 Gmobile 0993.000.698 1.184.000 44 Đặt mua
21 Gmobile 0997.800008 15.000.000 41 Đặt mua
22 Gmobile 099789.000.5 629.000 47 Đặt mua
23 Gmobile 0994.000.888 97.000.000 46 Đặt mua
24 Gmobile 0996.000003 17.100.000 27 Đặt mua