Sim Tam Hoa 0 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0981.000.888 239.000.000 42 Đặt mua
2 Viettel 0987.5000.43 740.000 36 Đặt mua
3 Viettel 0362.60.0055 810.000 27 Đặt mua
4 Viettel 0972.81.0005 910.000 32 Đặt mua
5 Viettel 0389.40.0011 810.000 26 Đặt mua
6 Viettel 0974.0008.71 740.000 36 Đặt mua
7 Viettel 0348.30.00.30 740.000 21 Đặt mua
8 Viettel 0389.30.0055 810.000 33 Đặt mua
9 Viettel 0389.60.0055 810.000 36 Đặt mua
10 Viettel 0976.0007.32 740.000 34 Đặt mua
11 Viettel 0389.50.0033 810.000 31 Đặt mua
12 Viettel 0974.96.0003 840.000 38 Đặt mua
13 Viettel 0974.67.0005 840.000 38 Đặt mua
14 Viettel 0362.60.0044 810.000 25 Đặt mua
15 Viettel 0389.40.0077 810.000 38 Đặt mua
16 Viettel 0978.5000.74 740.000 40 Đặt mua
17 Viettel 0362.60.0022 810.000 21 Đặt mua
18 Viettel 0362.60.0011 810.000 19 Đặt mua
19 Viettel 0389.60.0044 810.000 34 Đặt mua
20 Viettel 0339.60.0088 840.000 37 Đặt mua
21 Viettel 0987.5000.14 740.000 34 Đặt mua
22 Viettel 0364.20.00.20 840.000 17 Đặt mua
23 Viettel 0389.50.0044 810.000 33 Đặt mua
24 Viettel 0389.50.0011 810.000 27 Đặt mua
25 Viettel 0396.50.00.40 740.000 27 Đặt mua
26 Viettel 09.787.000.46 700.000 41 Đặt mua
27 Viettel 0344.70.0066 810.000 30 Đặt mua
28 Viettel 0358.40.0099 840.000 38 Đặt mua
29 Viettel 0389.60.0011 810.000 28 Đặt mua
30 Viettel 0976.000.851 740.000 36 Đặt mua
31 Viettel 0396.50.00.80 740.000 31 Đặt mua
32 Viettel 0979.20.00.44 1.250.000 35 Đặt mua
33 Viettel 035.888.0009 2.130.000 41 Đặt mua
34 Viettel 0984.96.0004 840.000 40 Đặt mua
35 Viettel 0389.40.0022 810.000 28 Đặt mua
36 Viettel 0978.32.0002 1.100.000 31 Đặt mua
37 Viettel 0986.43.0006 910.000 36 Đặt mua
38 Viettel 0974.000.542 740.000 31 Đặt mua
39 Viettel 0389.50.0022 810.000 29 Đặt mua
40 Viettel 097.44.000.41 840.000 29 Đặt mua
41 Viettel 0389.40.0033 810.000 30 Đặt mua
42 Viettel 0983.7000.14 740.000 32 Đặt mua
43 Viettel 0362.60.0033 810.000 23 Đặt mua
44 Viettel 0974.00.01.06 770.000 27 Đặt mua
45 Viettel 0985.94.0006 840.000 41 Đặt mua
46 Viettel 0974.6000.35 740.000 34 Đặt mua
47 Viettel 035.888.0006 2.130.000 38 Đặt mua
48 Viettel 03387.00090 980.000 30 Đặt mua
49 Viettel 0365.33.0006 840.000 26 Đặt mua
50 Viettel 0379.000.685 980.000 38 Đặt mua
51 Viettel 0971.000.895 1.475.000 39 Đặt mua
52 Viettel 036.35.00049 910.000 30 Đặt mua
53 Viettel 03.4449.0008 1.100.000 32 Đặt mua
54 Viettel 0378.00.01.06 980.000 25 Đặt mua
55 Viettel 0397.88.0003 980.000 38 Đặt mua
56 Viettel 0966.31.0009 2.690.000 34 Đặt mua
57 Viettel 037.91.00060 840.000 26 Đặt mua
58 Viettel 03337.00085 1.100.000 29 Đặt mua
59 Viettel 09.877.00035 1.990.000 39 Đặt mua
60 Viettel 035.26.00020 980.000 18 Đặt mua
61 Viettel 0392.000.998 2.390.000 40 Đặt mua
62 Viettel 0965.0009.04 1.250.000 33 Đặt mua
63 Viettel 09.737.00082 1.100.000 36 Đặt mua
64 Viettel 035.83.00093 1.100.000 31 Đặt mua
65 Viettel 098.767.0005 1.250.000 42 Đặt mua
66 Viettel 09.767.00094 1.250.000 42 Đặt mua
67 Viettel 096.75.00097 1.490.000 43 Đặt mua
68 Viettel 0327.42.0007 910.000 25 Đặt mua
69 Viettel 09669.00026 2.290.000 38 Đặt mua
70 Viettel 09.877.00037 1.980.000 41 Đặt mua
71 Viettel 09.789.00014 1.100.000 38 Đặt mua
72 Viettel 03981.00026 910.000 29 Đặt mua
73 Viettel 08.656.20008 1.100.000 35 Đặt mua
74 Viettel 0976.0007.29 980.000 40 Đặt mua
75 Viettel 0372.000.585 910.000 30 Đặt mua
76 Viettel 0981.28.0002 1.250.000 30 Đặt mua
77 Viettel 0869.22.0007 2.820.000 34 Đặt mua
78 Viettel 096.22.00046 980.000 29 Đặt mua
79 Viettel 0868.0007.26 840.000 37 Đặt mua
80 Viettel 08.6662.0006 1.980.000 34 Đặt mua
DMCA.com Protection Status