Sim Tam Hoa 0 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0987.00000.7 680.000.000 31 Đặt mua
2 Viettel 0333.000.333 599.750.000 18 Đặt mua
3 Viettel 0987.00000.9 254.000.000 33 Đặt mua
4 Viettel 0981.000.888 239.000.000 42 Đặt mua
5 Viettel 0977.000.333 199.000.000 32 Đặt mua
6 Viettel 0979.000.333 199.000.000 34 Đặt mua
7 Viettel 0988.000007 188.000.000 32 Đặt mua
8 Viettel 0961.000.888 177.000.000 40 Đặt mua
9 Viettel 0965.000.666 177.000.000 38 Đặt mua
10 Viettel 0971.000.555 173.000.000 32 Đặt mua
11 Viettel 09.66.000009 155.000.000 30 Đặt mua
12 Viettel 0968.000.111 153.350.000 26 Đặt mua
13 Viettel 0356.000.999 149.000.000 41 Đặt mua
14 Viettel 0981.000.777 147.000.000 39 Đặt mua
15 Viettel 0988.000.004 133.000.000 29 Đặt mua
16 Viettel 0961.000.111 128.000.000 19 Đặt mua
17 Viettel 0988.0000.80 124.000.000 33 Đặt mua
18 Viettel 0389.000.999 98.200.000 47 Đặt mua
19 Viettel 0345.000.777 95.000.000 33 Đặt mua
20 Viettel 0392.000.666 92.700.000 32 Đặt mua
21 Viettel 0387.000.666 92.700.000 36 Đặt mua
22 Viettel 0377.000.666 92.100.000 35 Đặt mua
23 Viettel 0379.000.777 92.100.000 40 Đặt mua
24 Viettel 0376.000.666 92.100.000 34 Đặt mua
25 Viettel 0368.000.777 92.100.000 38 Đặt mua
26 Viettel 0379.000.666 91.400.000 37 Đặt mua
27 Viettel 0376.000.111 91.200.000 19 Đặt mua
28 Viettel 0.333.000.300 90.500.000 12 Đặt mua
29 Viettel 0369.00000.9 90.000.000 27 Đặt mua
30 Viettel 0393.000.666 84.200.000 33 Đặt mua
31 Viettel 0867.000.888 83.000.000 45 Đặt mua
32 Viettel 0977.0000.11 77.000.000 25 Đặt mua
33 Viettel 0373.000.777 76.000.000 34 Đặt mua
34 Viettel 0869.000.888 69.000.000 47 Đặt mua
35 Viettel 0366.000.555 69.000.000 30 Đặt mua
36 Viettel 0985.000002 68.000.000 24 Đặt mua
37 Viettel 0392.000.777 67.200.000 35 Đặt mua
38 Viettel 0385.000.777 67.200.000 37 Đặt mua
39 Viettel 0983.000.012 65.800.000 23 Đặt mua
40 Viettel 0989.0000.90 65.000.000 35 Đặt mua
41 Viettel 0376.000.222 60.500.000 22 Đặt mua
42 Viettel 0346.000.555 60.500.000 28 Đặt mua
43 Viettel 0965.000002 60.200.000 22 Đặt mua
44 Viettel 0353.000.888 60.000.000 35 Đặt mua
45 Viettel 0333.03.0003 60.000.000 15 Đặt mua
46 Viettel 0346.000.666 59.900.000 31 Đặt mua
47 Viettel 0988.0000.33 59.000.000 31 Đặt mua
48 Viettel 0366.000.888 56.000.000 39 Đặt mua
49 Viettel 0989.0000.77 55.000.000 40 Đặt mua
50 Viettel 0982.0000.88 55.000.000 35 Đặt mua
51 Viettel 0348.000.777 54.700.000 36 Đặt mua
52 Viettel 0338.000.666 54.700.000 32 Đặt mua
53 Viettel 0394.000.555 51.000.000 31 Đặt mua
54 Viettel 0352.000.999 50.000.000 37 Đặt mua
55 Viettel 0869.000.333 49.000.000 32 Đặt mua
56 Viettel 0374.000.999 47.500.000 41 Đặt mua
57 Viettel 0395.000.777 46.800.000 38 Đặt mua
58 Viettel 0339.000.777 46.000.000 36 Đặt mua
59 Viettel 0349.000.777 45.700.000 37 Đặt mua
60 Viettel 0328.000.888 45.600.000 37 Đặt mua
61 Viettel 0395.000.666 45.600.000 35 Đặt mua
62 Viettel 0868.000007 45.600.000 29 Đặt mua
63 Viettel 0971.000.444 45.000.000 29 Đặt mua
64 Viettel 0383.000.777 44.400.000 35 Đặt mua
65 Viettel 0348.000.999 42.800.000 42 Đặt mua
66 Viettel 0384.000.777 42.800.000 36 Đặt mua
67 Viettel 0354.000.777 42.800.000 33 Đặt mua
68 Viettel 0335.000.333 42.800.000 20 Đặt mua
69 Viettel 0397.000.555 42.500.000 34 Đặt mua
70 Viettel 0393.000.555 42.500.000 30 Đặt mua
71 Viettel 0375.000.666 41.800.000 33 Đặt mua
72 Viettel 0393.000.333 40.000.000 24 Đặt mua
73 Viettel 0376.000008 38.600.000 24 Đặt mua
74 Viettel 0336.000.333 38.500.000 21 Đặt mua
75 Viettel 0397.000.111 38.300.000 22 Đặt mua
76 Viettel 0397.000.222 38.300.000 25 Đặt mua
77 Viettel 0395.000.111 38.300.000 20 Đặt mua
78 Viettel 0396.000.222 38.300.000 24 Đặt mua
79 Viettel 0398.000.222 38.300.000 26 Đặt mua
80 Viettel 0394.000.111 38.300.000 19 Đặt mua
DMCA.com Protection Status