Sim Tam Hoa 0 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0931.00.06.09 2.690.000 28 Đặt mua
2 Mobifone 0898.000.166 1.590.000 38 Đặt mua
3 Mobifone 0898.000.279 2.490.000 43 Đặt mua
4 Mobifone 0777.800008 23.000.000 37 Đặt mua
5 Mobifone 07969.00006 1.390.000 37 Đặt mua
6 Mobifone 0704.9.00006 890.000 26 Đặt mua
7 Mobifone 0896.7.00022 740.000 34 Đặt mua
8 Mobifone 0939.000.771 1.390.000 36 Đặt mua
9 Mobifone 0899.00.03.06 1.190.000 35 Đặt mua
10 Mobifone 0899.00.08.08 4.950.000 42 Đặt mua
11 Mobifone 0901.00.06.07 2.390.000 23 Đặt mua
12 Mobifone 08967.00006 1.690.000 36 Đặt mua
13 Mobifone 0896.7.00033 1.090.000 36 Đặt mua
14 Mobifone 0898.000.266 1.590.000 39 Đặt mua
15 Mobifone 0896.7000.88 1.290.000 46 Đặt mua
16 Mobifone 0788.9.00008 1.390.000 40 Đặt mua
17 Mobifone 0795.9.00008 1.090.000 38 Đặt mua
18 Mobifone 0896.7.00011 1.290.000 32 Đặt mua
19 Mobifone 0774.000.888 45.000.000 42 Đặt mua
20 Mobifone 07969.00003 1.390.000 34 Đặt mua
21 Mobifone 07679.00003 1.390.000 32 Đặt mua
22 Mobifone 0932.9.00077 1.190.000 37 Đặt mua
23 Mobifone 0762.8.00001 1.090.000 24 Đặt mua
24 Mobifone 0775.8.00005 1.090.000 32 Đặt mua