Sim Tam Hoa 1 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0327.908.266 699.000 43 Đặt mua
2 Viettel 0325.647.299 699.000 47 Đặt mua
3 Viettel 0369.12.8683 2.690.000 46 Đặt mua
4 Viettel 0395.38.7739 769.000 54 Đặt mua
5 Viettel 0334.22.1238 769.000 28 Đặt mua
6 Viettel 0389.25.03.10 850.000 31 Đặt mua
7 Viettel 0337.454.266 699.000 40 Đặt mua
8 Viettel 0382.631.788 699.000 46 Đặt mua
9 Viettel 0368.05.11.87 850.000 39 Đặt mua
10 Viettel 0344.073.488 769.000 41 Đặt mua
11 Viettel 0384.736.039 769.000 43 Đặt mua
12 Viettel 0398.295.397 629.000 55 Đặt mua
13 Viettel 0373.068.136 769.000 37 Đặt mua
14 Viettel 0398.775.988 1.109.000 64 Đặt mua
15 Viettel 0365.480.086 699.000 40 Đặt mua
16 Viettel 0357.463.486 699.000 46 Đặt mua
17 Viettel 0396.903.599 959.000 53 Đặt mua
18 Viettel 0379.632.839 769.000 50 Đặt mua
19 Viettel 0387.089.069 699.000 50 Đặt mua
20 Viettel 0358.28.08.17 769.000 42 Đặt mua
21 Viettel 0379.74.6116 769.000 44 Đặt mua
22 Viettel 0368.435.788 769.000 52 Đặt mua
23 Viettel 0337.294.768 769.000 49 Đặt mua
24 Viettel 0358.306.488 699.000 45 Đặt mua
25 Viettel 0327.302.486 699.000 35 Đặt mua
26 Viettel 0372.25.05.80 629.000 32 Đặt mua
27 Viettel 0357.584.339 769.000 47 Đặt mua
28 Viettel 0396.05.1377 699.000 41 Đặt mua
29 Viettel 0357.883.163 594.000 44 Đặt mua
30 Viettel 0352.024.042 699.000 22 Đặt mua
31 Viettel 0393.312.998 769.000 47 Đặt mua
32 Viettel 0372.178.599 699.000 51 Đặt mua
33 Viettel 0395.335.499 769.000 50 Đặt mua
34 Viettel 0354.00.8838 629.000 39 Đặt mua
35 Viettel 0345.940.188 769.000 42 Đặt mua
36 Viettel 0368.160.162 769.000 33 Đặt mua
37 Viettel 0363.423.699 769.000 45 Đặt mua
38 Viettel 0387.902.920 790.000 40 Đặt mua
39 Viettel 0364.707.188 959.000 44 Đặt mua
40 Viettel 0339.929.486 699.000 53 Đặt mua
41 Viettel 0365.669.439 699.000 51 Đặt mua
42 Viettel 035.256.2529 769.000 39 Đặt mua
43 Viettel 0372.450.588 769.000 42 Đặt mua
44 Viettel 0368.0222.71 629.000 31 Đặt mua
45 Viettel 0353.128.766 629.000 41 Đặt mua
46 Viettel 0364.038.499 769.000 46 Đặt mua
47 Viettel 0364.969.366 699.000 52 Đặt mua
48 Viettel 0344.968.466 699.000 50 Đặt mua
49 Viettel 0344.696.086 699.000 46 Đặt mua
50 Viettel 0364.445.086 699.000 40 Đặt mua
51 Viettel 0357.626.139 1.184.000 42 Đặt mua
52 Viettel 0353.344.839 769.000 42 Đặt mua
53 Viettel 0326.864.368 769.000 46 Đặt mua
54 Viettel 0332.1414.02 629.000 20 Đặt mua
55 Viettel 0374.104.088 769.000 35 Đặt mua
56 Viettel 0329.714.486 699.000 44 Đặt mua
57 Viettel 036.2268.391 850.000 40 Đặt mua
58 Viettel 0395.011.229 769.000 32 Đặt mua
59 Viettel 0357.994.774 699.000 55 Đặt mua
60 Viettel 0342.910.799 769.000 44 Đặt mua
61 Viettel 0326.739.566 699.000 47 Đặt mua
62 Viettel 0344.623.279 769.000 40 Đặt mua
63 Viettel 0352.813.786 699.000 43 Đặt mua
64 Viettel 0385.904.988 699.000 54 Đặt mua
65 Viettel 0397.237.488 699.000 51 Đặt mua
66 Viettel 0336.568.136 1.190.000 41 Đặt mua
67 Viettel 033.8883.929 2.240.000 53 Đặt mua
68 Viettel 0339.461.086 699.000 40 Đặt mua
69 Viettel 0384.025.669 699.000 43 Đặt mua
70 Viettel 0328.292.522 769.000 35 Đặt mua
71 Viettel 0344.862.566 699.000 44 Đặt mua
72 Viettel 0399.741.086 699.000 47 Đặt mua
73 Viettel 0387.15.09.06 769.000 39 Đặt mua
74 Viettel 0398.41.3386 769.000 45 Đặt mua
75 Viettel 0363.11.8682 850.000 38 Đặt mua
76 Viettel 0357.699.114 629.000 45 Đặt mua
77 Viettel 0356.366.591 629.000 44 Đặt mua
78 Viettel 0398.274.579 959.000 54 Đặt mua
79 Viettel 0367.15.02.05 769.000 29 Đặt mua
80 Viettel 0364.67.1266 699.000 41 Đặt mua