Sim Tam Hoa 2 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0946.222.888 179.000.000 49 Đặt mua
2 Vinaphone 0888.22.2299 55.000.000 50 Đặt mua
3 Vinaphone 0945.222.128 1.590.000 35 Đặt mua
4 Vinaphone 081.222.2011 6.250.000 19 Đặt mua
5 Vinaphone 0842.722.225 1.090.000 34 Đặt mua
6 Vinaphone 0857.922.234 559.000 42 Đặt mua
7 Vinaphone 0819.09.2223 594.000 36 Đặt mua
8 Vinaphone 0943.11.2229 790.000 33 Đặt mua
9 Vinaphone 0943.722.269 629.000 44 Đặt mua
10 Vinaphone 0944.222.891 629.000 41 Đặt mua
11 Vinaphone 0944.082.223 629.000 34 Đặt mua
12 Vinaphone 085.95.22229 2.290.000 44 Đặt mua
13 Vinaphone 0832.22.02.93 629.000 31 Đặt mua
14 Vinaphone 084.222.9559 1.190.000 46 Đặt mua
15 Vinaphone 0911.622.295 1.490.000 37 Đặt mua
16 Vinaphone 085.222.9696 3.790.000 49 Đặt mua
17 Vinaphone 0822.282.201 1.090.000 27 Đặt mua
18 Vinaphone 091.703.2229 2.890.000 35 Đặt mua
19 Vinaphone 0949.22.24.29 699.000 43 Đặt mua
20 Vinaphone 0832.242.224 1.190.000 29 Đặt mua
21 Vinaphone 0945.11.2225 699.000 31 Đặt mua
22 Vinaphone 0944.822.278 990.000 46 Đặt mua
23 Vinaphone 0888.632.223 1.290.000 42 Đặt mua
24 Vinaphone 0886.682.226 3.890.000 48 Đặt mua