Sim Tam Hoa 2 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.222.0505 1.500.000 32 Đặt mua
2 Mobifone 078.666.222.4 1.200.000 43 Đặt mua
3 Mobifone 078.666.222.5 2.150.000 44 Đặt mua
4 Mobifone 079.777.222.7 2.700.000 50 Đặt mua
5 Mobifone 079.222.3553 1.050.000 38 Đặt mua
6 Mobifone 079.222.1331 1.300.000 30 Đặt mua
7 Mobifone 079.222.1177 2.900.000 38 Đặt mua
8 Mobifone 079.222.3737 2.050.000 42 Đặt mua
9 Mobifone 078.333.222.5 2.200.000 35 Đặt mua
10 Mobifone 078.666.222.0 1.900.000 39 Đặt mua
11 Mobifone 078.333.222.7 2.050.000 37 Đặt mua
12 Mobifone 079.222.1001 1.300.000 24 Đặt mua
13 Mobifone 079.222.000.6 1.200.000 28 Đặt mua
14 Mobifone 079.222.111.3 2.200.000 28 Đặt mua
15 Mobifone 079.222.0404 1.450.000 30 Đặt mua
16 Mobifone 079.222.3443 1.500.000 36 Đặt mua
17 Mobifone 070.333.222.3 2.200.000 25 Đặt mua
18 Mobifone 079.222.1100 2.900.000 24 Đặt mua
19 Mobifone 079.222.3773 1.300.000 42 Đặt mua
20 Mobifone 078.666.222.8 2.200.000 47 Đặt mua
21 Mobifone 079.222.0011 2.300.000 24 Đặt mua
22 Mobifone 079.222.000.5 1.200.000 27 Đặt mua
23 Mobifone 078.666.222.7 1.900.000 46 Đặt mua
24 Mobifone 079.222.1881 1.500.000 40 Đặt mua